Identyfikator artykułu : 00160323 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2017Drukowanie

Na ekranie miga wskaźnik OVERHEAT

    Lampa błyskowa, która pracuje bez przerwy lub jest używana w wysokiej temperaturze, może się nagrzać i przestać działać. Aby nie doprowadzić do przegrzania, należy unikać więcej niż 20 kolejno następujących po sobie błysków. W celu wystudzenia lampy przestaw przełącznik POWER w położenie OFF i odczekaj około 10 minut.

    UWAGA: W przypadku lampy HVL-F60M z założoną nasadką rozpraszającą (dostarczaną w zestawie) aparat automatycznie, niezależnie od ogniskowej używanego obiektywu, nastawia najszerszy kąt rozbłysku lampy. W rezultacie lampa stale naświetla rozległą strefę i z tego powodu zwiększa ilość emitowanego światła, co z łatwością może doprowadzić do przegrzania. Jeżeli używana jest nasadka rozpraszająca, dla uniknięcia przegrzania odstępy między zdjęciami powinny wynosić około minuty. Nasadki należy używać tylko przy fotografowaniu z wykorzystaniem światła odbitego; w innych przypadkach nie zmiękcza ona oświetlenia.