Identyfikator artykułu : 00225226 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Czy produkty zawierające magnesy oddziałują na urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca?

Używam urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, defibrylator lub zastawka o zmiennym oporze do leczenia wodogłowia. O czym muszę pamiętać?

    Na urządzenia medyczne, takie jak rozrusznik serca, defibrylator lub zastawka o zmiennym oporze do leczenia wodogłowia mogą oddziaływać pewne pola magnetyczne z magnesu w produkcie.

    Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, przed użyciem produktu Sony zawierającego magnes skonsultuj się z lekarzem, ponieważ niektóre z tych produktów mogą oddziaływać na urządzenia medyczne.
    Należy pamiętać, że wyłączenie produktu nie ma znaczenia dla ewentualnego wpływu magnesu na urządzenie medyczne. Nie należy zbliżać tego produktu do urządzeń medycznych ani osób używających urządzeń medycznych.

    UWAGA: W przypadku produktów Sony magnesy mogą znajdować się w głośnikach, słuchawkach, torbach i pokrowcach oraz zamknięciach opakowań produktu. Głośniki są ponadto elementem telewizorów, kamer, aparatów, smartfonów itp.