Identyfikator artykułu : 00140005 / Ostatnia modyfikacja : 28.01.2016Drukowanie

Przy korzystaniu z funkcji Lens Compensation Distortion (Kompensacja zniekształceń obiektywu) kąt widzenia różni się nieco od występującego w trakcie podglądu na żywo

    Niektóre obiektywy mogą po zamocowaniu na aparacie powodować zniekształcenia obrazu. Funkcja Lens Compensation Distortion (Kompensacja zniekształceń obiektywu) przeciwdziała temu zjawisku. Kąt widzenia na zdjęciach wykonywanych z włączoną korektą zniekształceń może się nieco różnić od występującego w trakcie podglądu na żywo. Jest to normalne zjawisko. Aby go uniknąć, należy wyłączyć funkcję Lens Compensation Distortion (Kompensacja zniekształceń obiektywu).

    UWAGA: jeśli do wyłączenia funkcji Lens Compensation Distortion (Kompensacja zniekształceń obiektywu) potrzebne są informacje dotyczące konkretnego modelu, należy zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do produktu.