Identyfikator artykułu : 00082578 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Korzystanie z aplikacji iMediaShare na urządzeniu mobilnym typu iPhone z funkcją Wi-Fi Direct

  WAŻNE:

  • Aby uzyskać informacje na temat pobierania aplikacji iMediaShare na cyfrowe urządzenia mobilne typu iPhone, należy odwiedzić stronę http://www.apple.com lub skontaktować się ze sprzedawcą smartfonów iPhone.
  • Oprogramowanie iMediaShare obsługuje różne formaty plików multimedialnych, jednak przykład zaprezentowany w niniejszym rozwiązaniu umożliwia wyświetlanie zdjęć za pomocą usługi Wi-Fi Direct.
  1. Upewnić się, że funkcja Wi-Fi Direct została skonfigurowana w telewizorze.
  2. Z aplikacji cyfrowych urządzeń mobilnych typu iPhone firmy Apple® wybrać opcje Settings [Ustawienia], następnie Location Services [Usługi lokalizacyjne] oraz iMediaShare. Po wprowadzeniu ustawień nacisnąć przycisk Home [Strona główna], aby wyjść z menu.
  3. Z aplikacji cyfrowych urządzeń mobilnych typu iPhone firmy Apple® wybrać opcję iMediaShare. Obraz
  4. Wybrać opcję My photos [Moje zdjęcia]. ObrazUWAGA: można również wybrać opcję Music [Muzyka] lub My videos [Moje wideo], aby wyświetlić inne obsługiwane typy multimediów.
  5. Wybrać folder zawierający żądany plik. Obraz
  6. Wybrać żądany obraz lub plik. Obraz
  7. Wybrać opcję BRAVIA. Obraz
  8. Zostanie wyświetlony wybrany obraz. Obraz