Identyfikator artykułu : 00128803 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Po rozpoczęciu odtwarzania treści audio na komputerze PC odtwarzanie jest po chwili zatrzymywane.

    Odtwarzanie muzyki na komputerze zostanie zatrzymane, jeśli ustawienia Zarządzania energią w komputerze są skonfigurowane w sposób powodujący automatyczne przełączanie dysku twardego do trybu czuwania lub uśpienia.

    Jeśli komputer jest używany tylko do przesyłania strumieniowego i odtwarzania muzyki za pośrednictwem sieciowego systemu HomeShare, zaleca się zmienić ustawienia zarządzania energią dotyczące trybu oczekiwania tak, aby wydłużyć czas odtwarzania.