Identyfikator artykułu : 00164508 / Ostatnia modyfikacja : 13.05.2018

Test połączenia z Internetem kończy się wynikiem „Niepowodzenie”, natomiast ustawienia sieci bezprzewodowej w routerze wyświetlane są jako „OK”

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności opisane poniżej.

WAŻNE:

 • Upewnij się, że dostępne połączenie z Internetem może być wykorzystane przez komputer lub inne urządzenie bezprzewodowe. Jeśli inne urządzenia również nie łączą się przez sieć bezprzewodową, problem dotyczy połączenia z Internetem i należy skontaktować się z dostawcą Internetu (ISP).
 • Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu. After completing each step, perform the Network Setup of the wireless device again and then check the connection status.

UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie produktów Sony z funkcjami bezprzewodowej łączności z Internetem. Jeśli do wykonania którejś z poniższych czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi.

 1. Uruchom ponownie router.
  1. Wyłącz urządzenie bezprzewodowe.
  2. Odłącz router i modem od sieci energetycznej.
  3. Pozostaw wyłączony router i modem na 2 minuty.
  4. Podłącz do źródła zasilania modem, a następnie router.
  5. Odczekaj 3–5 minut na pełny rozruch modemu i routera.
  6. Włącz urządzenie bezprzewodowe.
 2. Upewnij się, że w urządzeniu bezprzewodowym zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

  UWAGA: Jeśli urządzeniem bezprzewodowym jest odtwarzacz Blu-ray Disc, aktualizację wewnętrznego oprogramowania można nagrać na płytę.

  1. Tymczasowo podłącz przewód Ethernet do gniazd LAN na urządzeniu bezprzewodowym i routerze.
  2. Przeprowadź „Konfigurację sieci” dla połączenia przewodowego.
  3. Wyszukaj i zainstaluj dostępne aktualizacje wewnętrznego oprogramowania.
 3. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia bezprzewodowego, postępując zgodnie z jego dokumentacją.
 4. W menu „Konfiguracja sieci” urządzenia bezprzewodowego ręcznie zmień Podstawowy serwer DNS na 8.8.8.8lub 8.8.4.4.

  WAŻNE: Poniższe czynności wymagają wprowadzenia zmian w ustawieniach routera. Ze względu na znaczne różnice występujące między routerami ich wykonanie może wymagać odwołania się do instrukcji obsługi routera lub konsultacji z dostawcą Internetu (ISP).

 5. Upewnij się, że w routerze włączony jest protokół DHCP (Dynamic Host Control Protocol).
 6. Wyłącz filtrowanie adresów MAC lub dodaj adres IP urządzenia bezprzewodowego do tabeli DHCP routera.
 7. Tymczasowo wyłącz szyfrowanie w routerze; włącz je z powrotem po nawiązaniu połączenia.
 8. Włącz w routerze funkcję przyjmowania pakietów ping.
 9. Jeśli router nie transmituje nazwy sieci (SSID), tymczasowo włącz w nim funkcję nadawania nazwy sieci; będzie ją można z powrotem wyłączyć po nawiązaniu połączenia.
 10. Zwiększ liczbę użytkowników DHCP.

  UWAGA: Router może ograniczać liczbę podłączanych urządzeń.

Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności problem pozostanie nierozwiązany, może być konieczna naprawa w serwisie.