Identyfikator artykułu : 00162800 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak ponownie uruchomić urządzenie Internet TV

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Urządzenie Internet TV można ponownie uruchomić przez naciśnięcie odpowiedniej kombinacji przycisków na dostarczonym pilocie. Kombinacje przycisków dla poszczególnych pilotów zamieszczono poniżej.

Pilot NSG-MR1:

Jednocześnie naciśnij, a następnie puść przyciski CTL+ALT+BACKSPACE/DELETE. Obraz

Pilot NSG-MR5U:

Jednocześnie naciśnij, a następnie puść przyciski CTL+SHIFT+BACKSPACE/DELETE. Obraz

UWAGA: Ekran zamiga i nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia Internet TV.