Identyfikator artykułu : 00162800 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak ponownie uruchomić urządzenie Internet TV

  Urządzenie Internet TV można ponownie uruchomić przez naciśnięcie odpowiedniej kombinacji przycisków na dostarczonym pilocie. Kombinacje przycisków dla poszczególnych pilotów zamieszczono poniżej.

  Pilot NSG-MR1:

  Jednocześnie naciśnij, a następnie puść przyciski CTL+ALT+BACKSPACE/DELETE. Obraz

  Pilot NSG-MR5U:

  Jednocześnie naciśnij, a następnie puść przyciski CTL+SHIFT+BACKSPACE/DELETE. Obraz

  UWAGA: Ekran zamiga i nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia Internet TV.