Identyfikator artykułu : 00162779 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak uzyskać dostęp do ustawień (Settings) w menu urządzenia Internet TV

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Dostęp do ustawień (Settings) można uzyskać następującymi metodami:

 1. Z menu HOME (Ekran główny):
  1. Naciśnij przycisk Obraz na pilocie.
  2. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wskaż w menu głównym opcję All Apps (Wszystkie aplikacje), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
  3. Po wyświetleniu menu All Apps (Wszystkie aplikacje) wskaż przyciskami ze strzałkami na pilocie opcję Settings (Ustawienia), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 2. Z ekranu wyszukiwania:
  1. Naciśnij przycisk Obraz na pilocie.
  2. W polu szybkiego wyszukiwania wpisz słowo settings (ustawienia), a następnie naciśnij przycisk ENTER.