Identyfikator artykułu : 00161968 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Jak podłączyć urządzenie BRAVIA Internet Video do bezprzewodowego adaptera do gier

  UWAGI:

  • Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc™ i telewizory umożliwiają łączenie się z Internetem. Aby sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray Disc lub telewizor ma funkcje opisane w tym rozwiązaniu, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi.
  • Przed wykonywaniem czynności opisanych w tym rozwiązaniu upewnij się, że dostępne jest aktywne łącze internetowe i że modem został włączony.
  1. Włącz adapter do gier do gniazdka sieci energetycznej.
  2. Wykonaj czynności właściwe dla używanego systemu operacyjnego, aby zakończyć połączenie bezprzewodowe:
  3. Podłącz jeden koniec przewodu sieci Ethernet do adaptera do gier.
  4. Podłącz drugi koniec przewodu sieci Ethernet do portu sieciowego komputera.
  5. Uruchom komputer.
  6. Uruchom przeglądarkę internetową. Na pasku adresu wpisz adres IP adaptera do gier.

   UWAGA: Adres IP jest podany przez producenta adaptera do gier.

  7. W razie potrzeby podaj nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password).

   UWAGA: Nazwa użytkownika i hasło są podane przez producenta adaptera do gier.

  8. Skonfiguruj ustawienia połączenia bezprzewodowego, wykonując polecenia z ekranu.

   UWAGA: Dalsze informacje powinny być dostępne w przewodniku konfiguracji dostarczonym z adapterem do gier.

  9. Po skonfigurowaniu połączenia bezprzewodowego odłącz przewód sieci Ethernet od komputera i podłącz go do gniazda LAN na urządzeniu BRAVIA Internet Video (BIV).Obraz