Identyfikator artykułu : 00110423 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Jaka jest różnica pomiędzy funkcją Auto HDR i D-Range Optimizer?    Obydwie funkcje automatycznie kompensują jasność i kontrast. Wybierz odpowiedni tryb do tematu lub warunków fotografowania zgodnie z poniższymi zaleceniami.

    Auto HDR
    Wykonywane są 3 zdjęcia z różnymi ekspozycjami, a następnie jasne obszary ze zdjęć o niedostatecznej ekspozycji i ciemne obszary ze zdjęć o nadmiernej ekspozycji są scalane w jednym obrazie, dzięki czemu tworzone jest zdjęcie o bogatej gradacji. W wyniku działania funkcji Auto HDR szczegóły często są wyraźniejsze niż w wyniku działania funkcji D-Range Optimizer; ponadto szum jest mniejszy. Jednak ze względu na fakt, że migawka jest uruchamiana 3 razy, nie zaleca się korzystania z tej funkcji do fotografowania poruszających się obiektów. Jeżeli fotografujesz poruszające się obiekty w środowisku o dużym zróżnicowaniu jasności, zdjęcie może wyglądać jak kilkukrotnie naświetlone.

    D-Range Optimise
    Wykonywana jest analiza kontrastu, a następnie obraz jest przetwarzany tak, aby otrzymać optymalną jasność i gradację. Z tej funkcji można korzystać, gdy obiekt się porusza, oraz podczas fotografowania w trybie zdjęć seryjnych. Przy fotografowaniu z wykorzystaniem funkcji D-Range Optimise na uzyskanym obrazie mogą pojawić się szumy.