Identyfikator artykułu : 00163883 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Ręczne konfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową

  Aby ręcznie skonfigurować połączenie WLAN z routerem Wi-Fi lub punktem dostępu, wykonaj poniższe czynności.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
  3. W oknie Sieć i Internet kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
  4. W oknie Centrum sieci i udostępniania, w grupie Zmień ustawienia sieci, kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. Obraz
  5. W oknie Skonfiguruj połączenie lub sieć kliknij opcję Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową, a następnie przycisk Dalej.
  6. W oknie Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową wprowadź odpowiednią Nazwę sieci, Typ zabezpieczeń, Typ szyfrowaniaKlucz zabezpieczeń/hasło.

   UWAGI:

   • Nazwa sieci (SSID), typ zabezpieczeń, typ szyfrowania i klucz zabezpieczeń/hasło są skonfigurowane w routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępu. W przypadku użycia domyślnej konfiguracji informacje te mogą być podane na spodzie routera lub w instrukcji obsługi. Jeśli router został skonfigurowany z użyciem własnych ustawień, mogą on być dostępne po zalogowaniu się na stronę konfiguracji routera. W razie problemów z odszukaniem tych informacji należy skontaktować się z administratorem sieci lub producentem routera.
   • Poniższa ilustracja przedstawia przykład wymaganych informacji. Rzeczywiste informacje, które należy podać, będą inne.                        Obraz
  7. Upewnij się, że zaznaczone jest poleUruchom to połączenie automatycznie.

   WAŻNE: W przypadku ręcznego konfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową, w której nie nadaje nazwy SSID, trzeba zaznaczyć pole Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji.

  8. W oknie Pomyślnie dodano kliknij przycisk Zamknij.

  Jeśli po wykonaniu tej procedury nie nastąpi nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową, sprawdź poprawność Nazwy sieci (SSID), Typu zabezpieczeń, Typu szyfrowania i Klucza zabezpieczeń/hasła, po czym powtórz tę procedurę.