Identyfikator artykułu : 00168107 / Ostatnia modyfikacja : 02.11.2020Drukowanie

Wczytywanie filmów z płyt Blu-ray Disc™ (BD) długo trwa

  Ze względu na dużą ilość informacji przechowywanych na nośniku BD-ROM, wczytanie pewnych płyt może wymagać czasu. Aby skrócić oczekiwanie na wczytanie płyty i uruchomienie odtwarzacza, zmień ustawienie trybu Quick Start Mode (Szybkie uruchamianie) na On (Wł.).

  Aby zmienić ustawienie trybu Quick Start Mode (Szybkie uruchamianie), wykonaj następujące czynności:

  WAŻNE: Kiedy tryb Quick Start Mode (Szybkie uruchamianie) jest ustawiony na On (Wł.), wzrasta zużycie energii, a przy pewnej temperaturze otoczenia stale może pracować wentylator chłodzący.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
  2. Naciskając przycisk ze strzałką w lewo lub ze strzałką w prawo, wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  3. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemowe).
  4. Naciśnij przycisk ENTER.
  5. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz opcję Quick Start Mode (Szybkie uruchamianie).
  6. Naciśnij przycisk ENTER.
  7. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz ustawienie On (Wł.) lub Off (Wył.).
  8. Naciśnij przycisk ENTER.