Identyfikator artykułu : 00168404 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak ponownie zainstalować sterowniki USB

  Aby ponownie zainstalować sterowniki USB, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE: Tę procedurę należy wykonywać po zalogowaniu się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję System i konserwacja.
  3. W oknie System i konserwacja kliknij opcję Menedżer urządzeń.

   UWAGA: Jeżeli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika lub prośba o podanie hasła administratora, wpisz odpowiednie hasło i kliknij Kontynuuj.

  4. W oknie Menedżer urządzeń kliknij symbol + obok opcji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, aby rozwinąć wybór.
  5. Wskaż na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej odpowiednie urządzenie USB.
  6. Kliknij opcję Akcja na pasku menu.
  7. W menu Akcja kliknij opcję Odinstaluj.
  8. W oknie Potwierdzenie dezinstalacji urządzenia kliknij przycisk OK.
  9. Uruchom ponownie komputer.

  UWAGI: