Identyfikator artykułu : SX673873 / Ostatnia modyfikacja : 04.01.2021

Czy mogę odinstalować aplikacje zainstalowane fabrycznie? (Android 9.0 or Android 10)

  Pytanie

  • Czy mogę odinstalować aplikacje zainstalowane fabrycznie?
  • Jak wyłączyć aplikacje zainstalowane fabrycznie?

  Dotyczy

  • Android 10
  • Android 9.0

  Rozwiązanie

  Większości aplikacji, które zostały wstępnie zainstalowane na urządzeniu, nie można odinstalować. Producentami większości z tych aplikacji są firmy Sony i Google. Na przykład Muzyka, Album i Aparat są aplikacjami firmy Sony, a Mapy Google, Gmail, Chrome, Muzyka Play i YouTube to przykłady aplikacji firmy Google. Kolejną aplikacją instalowaną fabrycznie na wielu urządzeniach Xperia jest Facebook.

  Tych aplikacji nie można odinstalować, ale w niektórych przypadkach można je wyłączyć. Dalsze szczegóły:

  • Wyłączone aplikacje stają się nieaktywne i są usuwane z Ekranu aplikacji. Wyłączoną aplikację można w dowolnym momencie włączyć ponownie.
  • Niektóre aplikacje innych firm można odinstalować, nawet jeśli były zainstalowane fabrycznie.

  Wyłączanie aplikacji zainstalowanych fabrycznie

  Jak wyłączyć aplikację zainstalowaną fabrycznie

  1. Dotknij ikony aplikacji, którą chcesz wyłączyć, i ją przytrzymaj.
  2. Dotknij pozycji Wyłącz.
  3. Jeżeli pozycja Wyłącz nie jest wyświetlana, stuknij ikonę informacji, aby uzyskać więcej opcji.

  Usuwanie aplikacji

  Jak usunąć zainstalowaną aplikację

  1. Dotknij aplikacji, którą chcesz odinstalować, i ją przytrzymaj.
  2. Dotknij pozycji Odinstaluj.
  3. Jeżeli pozycja Odinstaluj nie jest wyświetlana, stuknij ikonę informacji, aby uzyskać więcej opcji.

  Włączanie wyłączonych aplikacji

  Jak włączyć wyłączoną aplikację

  1. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia → Aplikacje i powiadomienia → Zobacz wszystkie aplikacje.
  2. Stuknij pozycje Wszystkie aplikacje → Wyłączone aplikacje.
  3. Znajdź i stuknij aplikację, którą chcesz włączyć.
  4. Stuknij pozycję WŁĄCZ.