Identyfikator artykułu : SX673873 / Ostatnia modyfikacja : 01.09.2022Drukowanie

Czy można odinstalować z urządzenia Xperia aplikacje zainstalowane fabrycznie? (Android 9.0, Android 10 lub Android 11)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Dotyczy

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0

  Czy można odinstalować z urządzenia Xperia aplikacje zainstalowane fabrycznie?

  Większości aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować. Wiele z tych aplikacji zostało opracowanych przez firmę Sony lub Google. Aplikacje Muzyka, Album i Aparat pochodzą na przykład od Sony, a Mapa Google, Gmail, Chrome, Muzyki Google Play i YouTube to przykłady aplikacji Google. Kolejną aplikacją zainstalowaną fabrycznie w wielu urządzeniach Xperia jest Facebook.

  Większości fabrycznie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować, ale w pewnych przypadkach można je wyłączyć. Oto dokładniejsze informacje:

  • Wyłączone aplikacje stają się nieaktywne i znikają z ekranu Aplikacje. Wyłączoną aplikację można później włączyć w dowolnym momencie.
  • Pewne aplikacje zewnętrznych dostawców można odinstalować, nawet jeśli były zainstalowane fabrycznie.

  Wyłączanie fabrycznie zainstalowanych aplikacji

  Android 10 lub 11

  Aby wyłączyć fabrycznie zainstalowaną aplikację, wykonaj poniższe czynności:

  1. Dotknij ikony aplikacji, którą chcesz wyłączyć, i przytrzymaj ją.
  2. Stuknij opcję Informacje o aplikacji 
  3. Stuknij opcję Wyłącz.
  4. Jeśli opcja Wyłącz nie pojawia się, stuknij ikonę informacji, aby zobaczyć dodatkowe możliwości.

  Android 9 

  Aby wyłączyć fabrycznie zainstalowaną aplikację, wykonaj poniższe czynności:

  1. Dotknij ikony aplikacji, którą chcesz wyłączyć, i przytrzymaj ją.
  2. Stuknij opcję Wyłącz.
  3. Jeśli opcja Wyłącz nie pojawia się, stuknij ikonę informacji, aby zobaczyć dodatkowe możliwości.

  Usuwanie aplikacji

  Android 10 lub 11

  Aby usunąć zainstalowaną aplikację, wykonaj poniższe czynności:

  1. Dotknij ikony aplikacji, którą chcesz odinstalować, i przytrzymaj ją.
  2. Stuknij opcję Informacje o aplikacji
  3. Stuknij opcję Odinstaluj.
  4. Jeśli opcja Odinstaluj nie pojawia się, stuknij ikonę informacji, aby zobaczyć dodatkowe możliwości.

  Android 9

  Aby usunąć zainstalowaną aplikację, wykonaj poniższe czynności:

  1. Dotknij ikony aplikacji, którą chcesz odinstalować, i przytrzymaj ją.
  2. Stuknij opcję Odinstaluj.
  3. Jeśli opcja Odinstaluj nie pojawia się, stuknij ikonę informacji, aby zobaczyć dodatkowe możliwości.

  Włączanie wyłączonych aplikacji

  Android 9, 10 i 11

  Aby włączyć wyłączoną aplikację, wykonaj poniższe czynności:

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Aplikacje i powiadomienia → Wyświetl wszystkie aplikacje.
  2. Stuknij opcje Wszystkie aplikacje → Wyłączone aplikacje.
  3. Odszukaj i stuknij aplikację, którą chcesz włączyć.
  4. Stuknij opcję WŁĄCZ.