Identyfikator artykułu : SX668173 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2021

Jak ręcznie wprowadzić ustawienia internetowe? (Android 9.0, Android 10, Android 11)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Dotyczy

  • Android 9.0 Pie
  • Android 10
  • Android 11

  Jeśli bezprzewodowe pobieranie ustawień internetowych się nie powiedzie, możesz wprowadzić ustawienia ręcznie. Zanim wprowadzisz ręcznie ustawienia internetowe, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać prawidłowe ustawienia związane z Twoim abonamentem.

  Jak ręcznie wprowadzić ustawienia internetowe

  1. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia → Sieci zwykłe i bezprzewodowe → Sieci komórkowe → Zaawansowane → Punkty dostępu.
  2. Stuknij znak plus (+) i wprowadź nazwę punktu dostępu.
  3. Stuknij pozycję Nazwa, a następnie wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć, i kliknij przycisk OK.
  4. Dotknij pozycji APN i wprowadź nazwę punktu dostępu, a następnie stuknij przycisk OK.
  5. Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
  6. Następnie stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) i pozycjęZapisz.

  Omówienie nowego APN

  • Nazwa — nazwa połączenia internetowego.
  • APN — punkt dostępowy związany z operatorem.
  • Proxy — serwer proxy właściwy dla operatora, jeśli jest wymagany.
  • Port — port właściwy dla operatora, jeśli jest wymagany.
  • Nazwa użytkownika — nazwa użytkownika dostarczona przez operatora, jeśli jest wymagana.
  • Hasło — hasło dostarczone przez operatora, jeśli jest wymagane.
  • Serwer — serwer właściwy dla operatora, jeśli jest wymagany. Uwaga! Nie należy mylić z serwerem proxy.
  • MMSC — centrum/serwer MMS, jeśli jest wymagany.
  • MMS Proxy — serwer proxy do wiadomości MMS, jeśli jest wymagany.
  • Port MMS — port do wiadomości MMS, jeśli jest wymagany.
  • MCC — identyfikator właściwy dla operatora. Jeśli brakuje tej wartości, karta SIM może być uszkodzona lub zbyt stara.
  • MNC — identyfikator właściwy dla operatora. Jeśli brakuje tej wartości, karta SIM może być uszkodzona lub zbyt stara.
  • Typ uwierzytelnienia — określone uwierzytelnianie (PAP, CHAP), jeśli jest wymagane.
  • Typ APN — zwykle ma ustawienie „domyślnie”. Jeśli Twój operator sieci używa innego typu APN, zmień go odpowiednio.
  • Protokół APN — zwykle ma ustawienie IPv4. Jeśli Twój operator sieci używa innego protokołu APN, zmień go odpowiednio.
  • Protokół roamingu APN — zwykle ma domyślne ustawienie IPv4. Jeśli Twój operator sieci używa innego protokołu APN, zmień go odpowiednio.
  • Nośnik — rodzaj technologii dostępu radiowego (RAT) używanej do łączenia się z Internetem.
  • Typ MVNO — typ wirtualnego operatora sieci komórkowej (MVNO).
  • Wartość MVNO — dane wirtualnego operatora sieci komórkowej.