Identyfikator artykułu : SX668173 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Jak ręcznie wprowadzić ustawienia internetowe?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli bezprzewodowe pobieranie ustawień internetowych się nie powiedzie, możesz wprowadzić ustawienia ręcznie. Zanim wprowadzisz ręcznie ustawienia internetowe, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać prawidłowe ustawienia związane z Twoim abonamentem.

  Jak ręcznie wprowadzić ustawienia internetowe

  1. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia → Sieci zwykłe i bezprzewodowe → Sieci komórkowe → Zaawansowane → Punkty dostępu.
  2. Stuknij znak plus (+) i wprowadź nazwę punktu dostępu.
  3. Stuknij pozycję Nazwa, a następnie wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć, i kliknij przycisk OK.
  4. Dotknij pozycji APN i wprowadź nazwę punktu dostępu, a następnie stuknij przycisk OK.
  5. Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
  6. Następnie stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) i pozycjęZapisz.

  Omówienie nowego APN

  • Nazwa — nazwa połączenia internetowego.
  • APN — punkt dostępowy związany z operatorem.
  • Proxy — serwer proxy właściwy dla operatora, jeśli jest wymagany.
  • Port — port właściwy dla operatora, jeśli jest wymagany.
  • Nazwa użytkownika — nazwa użytkownika dostarczona przez operatora, jeśli jest wymagana.
  • Hasło — hasło dostarczone przez operatora, jeśli jest wymagane.
  • Serwer — serwer właściwy dla operatora, jeśli jest wymagany. Uwaga! Nie należy mylić z serwerem proxy.
  • MMSC — centrum/serwer MMS, jeśli jest wymagany.
  • MMS Proxy — serwer proxy do wiadomości MMS, jeśli jest wymagany.
  • Port MMS — port do wiadomości MMS, jeśli jest wymagany.
  • MCC — identyfikator właściwy dla operatora. Jeśli brakuje tej wartości, karta SIM może być uszkodzona lub zbyt stara.
  • MNC — identyfikator właściwy dla operatora. Jeśli brakuje tej wartości, karta SIM może być uszkodzona lub zbyt stara.
  • Typ uwierzytelnienia — określone uwierzytelnianie (PAP, CHAP), jeśli jest wymagane.
  • Typ APN — zwykle ma ustawienie „domyślnie”. Jeśli Twój operator sieci używa innego typu APN, zmień go odpowiednio.
  • Protokół APN — zwykle ma ustawienie IPv4. Jeśli Twój operator sieci używa innego protokołu APN, zmień go odpowiednio.
  • Protokół roamingu APN — zwykle ma domyślne ustawienie IPv4. Jeśli Twój operator sieci używa innego protokołu APN, zmień go odpowiednio.
  • Nośnik — rodzaj technologii dostępu radiowego (RAT) używanej do łączenia się z Internetem.
  • Typ MVNO — typ wirtualnego operatora sieci komórkowej (MVNO).
  • Wartość MVNO — dane wirtualnego operatora sieci komórkowej.