Identyfikator artykułu : SX365273 / Ostatnia modyfikacja : 12.05.2015

Jak uzyskać najwyższą możliwą jakość nadawania strumieniowego w aplikacji PS4 Remote Play?

    Dostępne są dwa ustawienia jakości nadawania strumieniowego: jakość standardowa (960x540) i wysoka (1280x720). Opóźnienie nadawania zależy od sieci Wi-Fi®, z której użytkownik korzysta. Zalecamy używanie połączenia przewodowego (LAN) między konsolą PS4™ a routerem Wi-Fi®.

    Jak ustawić jakość nadawania strumieniowego w aplikacji PS4 Remote Play

    1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
    2. Znajdź i stuknij pozycje PlayStation > Połącz z PS4Gra zdalna > Ustawienia.
    3. Stuknij pozycję Jakość wideo w grze zdalnej i wybierz jedną z dostępnych opcji. Domyślnie wybrana jest opcja Standardowa.