undefined : 00247587 / undefined : 02.07.2020

Co to jest Kreator 3D i jak go używać?

  Kreator 3D to fabrycznie zainstalowana aplikacja do skanowania obiektów w trzech wymiarach. Jej najnowsza wersja umożliwia wybór pięciu trybów skanowania:

  • Skan autoportretu
  • Skan twarzy
  • Skan głowy
  • Skan potrawy
  • Skan dowolny

  Jak działa Kreator 3D?

  1. Proces skanowania rozpoczyna się od kalibracji. Aparat robi zdjęcia powoli okrążanego obiektu, a specjalny algorytm wyszukuje charakterystyczne cechy obrazu.
  2. W zależności od orientacji aparatu i rejestrowanych obrazów tworzona jest chmura punktów. Ma ona dość niską rozdzielczość i jest bezbarwna.
  3. Kolejnym etapem jest formowanie siatki. Siatka to w najprostszym ujęciu grupa punktów 3D zwanych wierzchołkami. Wykorzystując punkty z chmury punktów, algorytm formuje siatkę, umożliwiając jej ukształtowanie się po zeskanowaniu obiektu.
  4. W ostatnim kroku aplikacja tworzy fakturę. Faktura w tym kontekście odnosi się do kolorów obiektu. Kolory są rzutowane na siatkę przy wykorzystaniu obrazów utrwalonych w czasie formowania. Faktura ma stałą rozdzielczość, ale jakość i bogactwo szczegółów zależą od tego, na ile dobrze wykonane zostało formowanie.

  Aplikacja zawiera też samouczki dla każdego trybu skanowania. Poniżej zamieszczony jest zrzut ekranu z samouczka dla trybu Skan twarzy.

  Po zakończeniu skanowania można zapisać model, poddać go edycji, udostępnić lub wydrukować w 3D. Pliki ze skanami mają format .OBJ(*), który jest obsługiwany przez większość drukarek 3D.

  Model można też wykorzystać jako tapetę 3D lub wciągnąć do aplikacji Efekt AR Sony Mobile jako Obiekt AR lub Awatar AR.

  Przykładowy zrzut ekranu Pomocy i wskazówek dla Kreatora 3D

  Aktualnie nie jest planowana obsługa formatów innych niż .OBJ.