Identyfikator artykułu : 00238681 / Ostatnia modyfikacja : 27.03.2020Drukowanie

Co to jest „Rejestrowanie predykcyjne”?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Rejestrowanie predykcyjne automatycznie wykonuje zdjęcia przed naciśnięciem przycisku, gdy tylko obiekt pojawi się w kadrze. Funkcja ta wykrywa ruch przed obiektywem aparatu i włącza buforowanie obrazu, kiedy przygotowujesz się do zrobienia zdjęcia. W rezultacie, jeśli klikniesz zbyt późno, masz do wyboru nawet cztery zdjęcia zrobione w ciągu około sekundy poprzedzającej kliknięcie przycisku aparatu. Jeśli ruch nie jest wykrywany, Rejestrowanie predykcyjne nie włącza się. Rejestrowanie predykcyjne działa tylko w trybie „Lepsza automatyka” i jest domyślnie ustawione na „Automat.”.

  Uwaga: „Lepsza automatyka” jest domyślnym trybem pracy aparatu w urządzeniach z systemem Android 9.0

  Jak używać funkcji Rejestrowanie predykcyjne

  Urządzenia z systemem Android™ 9.0:

  Aby włączyć lub wyłączyć Rejestrowanie predykcyjne

  1. Włącz aparat.
  2. Stuknij opcje Cog_Img → Rejestrowanie predykcyjne.
  3. Wybierz Automat. lub Wył.
    

  Urządzenia z systemem Android 8.0:

  Aby wybrać tryb „Lepsza automatyka”

  1. Włącz aparat.
  2. Przeciągając palcem, włącz tryb „Lepsza automatyka”.

  Aby włączyć lub wyłączyć Rejestrowanie predykcyjne

  1. Włącz aparat.
  2. Przeciągając palcem, włącz tryb „Lepsza automatyka”.
  3. Stuknij ikonę koła zębatego, po czym stuknij Więcej.
  4. Stuknij opcję Rejestrowanie predykcyjne, po czym wybierz Automat. lub Wył.