Identyfikator artykułu : SX220073 / Ostatnia modyfikacja : 19.10.2018Drukowanie

Jak używać funkcji kolejki danych w tle?

  Dane wstawione do kolejki są wysyłane tylko w określonych odstępach czasu. Opcja kolejki danych w tle jest dostępna w trybie STAMINA i pozwala oszczędzać baterię, kiedy ekran jest nieaktywny.

  Aplikacje generują żądania sieciowe i przesyłają dane z różną częstotliwością. Aplikacje pobierające najnowsze informacje mogą na przykład generować od czterech do sześciu żądań na godzinę, podczas gdy niektóre aplikacje społecznościowe generują od jednego do czterech żądań na godzinę. Aplikacje korzystające z lokalizacji użytkownika generują zwykle od dwóch do trzech żądań na godzinę. Częste żądania tego typu szybko wyczerpują baterię w urządzeniu, ponieważ każde żądanie wymaga ponownego nawiązania połączenia z siecią.

  Kiedy ekran jest wyłączony, funkcja Kolejka danych w tle wstawia wszystkie żądania połączeń sieciowych do kolejki i wysyła je wszystkie razem co 15 minut. Dzięki temu czas aktywności radia jest możliwie najkrótszy, a telefon działa dłużej na baterii. Wstawianie danych do kolejki umożliwia oszczędzanie energii w sieciach LTE i 3G. Ta funkcja nie jest stosowana do połączeń Wi-Fi®. Domyślnie funkcja ta jest włączona, ale można ją wyłączyć.

  Android™ 4.3 lub 4.4

  Jak włączyć kolejkę przesyłania danych w tle

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia> Zarządzanie zasilaniem.
  3. Zaznacz pole wyboru Kolejka danych w tle.

  Android™ 4.2

  Jak włączyć kolejkę przesyłania danych w tle

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia> Wykorzystanie danych.
  3. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie zaznacz pole wyboru Kolejka danych w tle.