Identyfikator artykułu : SX119473 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2015Drukowanie

Wyświetlanie kopii lustrzanej za pomocą funkcji One-touch nie działa

  Wypróbuj kolejno następujące metody. Po użyciu jednej z metod sprawdź, czy problem ustąpił, zanim przejdziesz do następnej.

  • Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona w urządzeniu Xperia™.
  • Sprawdź, czy telewizor BRAVIA® TV i urządzenie Xperia™ są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®.
  • Sprawdź, czy ekran w urządzeniu Xperia™ jest odblokowany.
  • Jeśli ładujesz urządzenie Xperia™, odłącz urządzenie od ładowarki.
  • Sprawdź, czy kamera jest wyłączona w urządzeniu Xperia™.
  • Jeśli urządzenie Xperia™ nie wibruje przy zetknięciu obu urządzeń, wyłącz funkcję NFC, a następnie włącz ją ponownie. Przybliż urządzenie Xperia™ do symbolu N w urządzeniu wyjściowym (np. w pilocie One-touch).
  • Jeśli urządzenie Xperia™ znajduje się w pokrowcu, może to osłabić reakcję urządzenia na dotyk. Wyjmij urządzenie Xperia™ z pokrowca.
  • Nie odsuwaj urządzenia wyjściowego (np. pilota do telewizora z funkcją One-touch) od urządzenia Xperia™ do czasu, aż urządzenia Xperia™ zacznie wibrować. Czułość odbiornika sygnału NFC w niektórych urządzeniach Xperia™ może być za słaba do nawiązania połączenia z innym urządzeniem za jednym dotknięciem. 
  • Jeśli w jednym z urządzeń, które próbujesz połączyć przy użyciu funkcji One-touch, zostanie wyświetlony następujący komunikat, zaktualizuj oprogramowanie telewizora BRAVIA® TV i urządzenia Xperia™ do najnowszych wersji:
   • Nie można nawiązać połączenia
   • Nie znaleziono urządzenia
  • Jeśli po zaktualizowaniu oprogramowania wyświetlanie kopii lustrzanej za pomocą funkcji One-touch nadal nie działa, możliwe, że urządzenia używają niezgodnych adresów MAC, zapamiętanych przed wykonaniem aktualizacji. Możliwe, że po aktualizacji oprogramowania zmienił się adres MAC urządzenia Xperia™, a telewizor BRAVIA® nadal pamięta stary adres MAC. Aby wyczyścić stary adres MAC, należy usunąć grupę, która została utworzona przy pierwszym połączeniu urządzeń. Zapamiętaną grupę można usunąć w ustawieniach funkcji Wi-Fi Direct™. (Dotyczy tylko urządzeń Xperia™ Z, Xperia™ ZL, Xperia™ Tablet Z i Xperia™ ZR oraz nowszych). 

  Włączanie funkcji NFC

  Jak włączyć funkcję NFC

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Więcej....
  3. Zaznacz pole wyboru NFC.

  Usuwanie zapamiętanych grup

  Xperia™ Z, Xperia™ ZL, Xperia™ Tablet Z oraz Xperia™ ZR i nowsze urządzenia

  Jak usunąć zapamiętane grupy

  1. Urządzenie Xperia™: Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Wi-Fi.
  3. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie stuknij pozycję Wi-Fi Direct.
  4. W obszarze ZAPAMIĘTANE GRUPY stuknij grupę, którą chcesz usunąć z listy zapamiętanych grup. Aby potwierdzić, stuknij pozycję OK. Powtórz tę czynność dla wszystkich zapamiętanych grup.
  5. Ponownie połącz urządzenia.

  Uwaga! Zwykle nie jest konieczne ponowne powiązanie urządzeń w punkcie 5. W niektórych przypadkach jednak ponowne powiązanie może okazać się konieczne.