Identyfikator artykułu : SX141673 / Ostatnia modyfikacja : 18.11.2019Drukowanie

Jak dodać lub zmienić okładkę albumu w aplikacji Walkman?

  Okładki albumów można pobierać z Internetu w aplikacji Walkman®. Można również wybrać obraz z aplikacji Album. W przypadku niektórych albumów chronionych prawem autorskim pobieranie okładki może się nie powieść.

  Uwaga! Procedura zmieniania okładki albumu zależy od urządzenia Xperia™ oraz od wersji aplikacji Walkman®.

  Android™ 4.2, 4.3 lub 4.4 

  Jak dodać lub zmienić okładkę albumu dla utworu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Walkman.
  3. Na ekranie głównym aplikacji Walkman® przejdź do odpowiedniego utworu lub albumu.
  4. W głównym widoku odtwarzacza Walkman® stuknij okładkę albumu w miniodtwarzaczu.
  5. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie stuknij pozycję Edytuj informacje o muzyce.
  6. Stuknij okładkę albumu, a następnie wybierz jedną z opcji.
  7. Po zakończeniu stuknij pozycję Zapisz.

  Android™ 4.1

  Jak dodać lub zmienić okładkę albumu dla utworu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Walkman.
  3. Na ekranie głównym aplikacji Walkman®, w obszarze Moja muzyka, wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, dla którego chcesz dodać lub zmienić okładkę albumu.
  4. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie stuknij pozycję Edytuj informacje o muzyce.
  5. Stuknij okładkę płyty, a następnie wybierz jedną z opcji.
  6. Po zakończeniu stuknij pozycję Zapisz.

  Android™ 4.0

  Jak dodać lub zmienić okładkę albumu dla utworu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Walkman.
  3. W obszarze Moja muzyka, wybierz kategorię muzyki i przejdź do odpowiedniego utworu lub albumu.
  4. Naciśnij klawisz Menu, a następnie stuknij pozycje Edytuj informacje o muzyce > Edytuj okładkę albumu.
  5. Wybierz jedną z opcji.
  6. Po zakończeniu stuknij pozycję Zapisz.