Identyfikator artykułu : SX067773 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Czy zresetowanie telefonu do stanu fabrycznego spowoduje utratę danych?

  Zresetowanie telefonu w celu przywrócenia ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia Xperia™.

  Usuwane są między innymi następujące dane:

  • Kontakty
  • Pozycje kalendarza
  • Notatki
  • Wiadomości (SMS, MMS i e-mail)
  • Aplikacje i ich dane
  • Ustawienia
  • Zakładki

  Zdjęcia, filmy i utwory muzyczne nie są usuwane podczas przywracania ustawień fabrycznych telefonu.

  Uwaga! Przed przywróceniem ustawień fabrycznych telefonu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich danych.