Identyfikator artykułu : SX038973 / Ostatnia modyfikacja : 15.02.2024Drukowanie

Jak zmniejszyć zużycie energii za pomocą trybu STAMINA i rozszerzonego trybu gotowości?

  Tryb STAMINA to funkcja oszczędzania energii dostępna w niektórych produktach Xperia™ z systemem Android™ w wersji 4.1 lub nowszej (oprócz urządzeń Xperia™ E). Podobne narzędzie, tzw. rozszerzony tryb gotowości, jest dostępne w niektórych urządzeniach z systemem Android™ 4.0, o ile w tych urządzeniach nie zaktualizowano systemu do wersji Android™ 4.1 lub późniejszej. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących korzystania z trybu STAMINA.

  • Włączenie trybu STAMINA powoduje wstrzymywanie połączenia Wi-Fi®, transferu danych oraz pewnych energochłonnych aplikacji, kiedy ekran jest nieaktywny. Wszystkie wstrzymane funkcje są wznawiane po włączeniu ekranu.
  • Gdy tryb STAMINA jest włączony, nadal można odbierać połączenia telefoniczne oraz wiadomości SMS i MMS.
  • Można także utworzyć listę aplikacji, które mają działać przy wyłączonym ekranie.
  • Włączenie trybu STAMINA znacznie wydłuża czas, przez jaki telefon lub tablet może pozostawać w trybie gotowości.

  Tryb STAMINA nie zatrzymuje wszystkich uruchomionych aplikacji ani pewnych zadań w toku, takich jak pobieranie plików. Oto kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę, gdy tryb STAMINA jest włączony:

  • Jeśli w chwili wyłączenia ekranu trwa pobieranie lub wysłanie plików, procesy te zostaną ukończone.
  • Jeśli w chwili wyłączenia ekranu jest aktywna aplikacja Walkman® lub radio FM, aplikacje te nie zostaną wyłączone.
  • Urządzenie nadal odbiera wiadomości, połączenie i niektóre powiadomienia.

  Uwaga! Niektóre urządzenia Xperia™ i niektóre wersje systemu Android™ mogą udostępniać kilka innych trybów oszczędzania energii.

  Włączanie trybu STAMINA

  Android™ 4.1, 4.2, 4.3 lub 4.4

  Jak włączyć tryb STAMINA

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia> Zarządzanie zasilaniem.
  3. Przeciągnij suwak obok pozycji Tryb STAMINA w prawo, a następnie stuknij pozycję Włącz

  Określanie, które aplikacje pozostają aktywne po wyłączeniu ekranu w trybie STAMINA

  Android™ 4.4

  Jak określić, które aplikacje pozostają aktywne po wyłączeniu ekranu w trybie STAMINA

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Tryb STAMINA.
  3. Sprawdź, czy pole wyboru Rozszerzony tryb gotowości jest zaznaczone, a następnie stuknij pozycję Aplikacje aktywne w trybie gotowościDodaj aplikacje.
  4. Przewiń ekran w prawo lub w lewo, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i usługi, a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru odpowiadające aplikacjom, które chcesz uruchamiać.
  5. Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

  Android™ 4.1, 4.2 lub 4.3

  Jak określić, które aplikacje pozostają aktywne po wyłączeniu ekranu w trybie STAMINA

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Tryb STAMINA.
  3. Dodaj lub usuń aplikacje odpowiednio do potrzeb.
  4. Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

  Ustawianie poziomu naładowania baterii, przy którym ma być włączany tryb STAMINA

  Android™ 4.1, 4.2, 4.3 lub 4.4

  Jak ustawić poziomu naładowania baterii, przy którym ma być włączany tryb STAMINA

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Tryb STAMINA > Włączanie.
  3. Przeciągnij suwak do położenia wskazującego odpowiedni poziom naładowania baterii, a następnie stuknij pozycję OK.

  Włączanie rozszerzonego trybu gotowości

  Android™ 4.0 i/lub urządzenia, w których zaktualizowano system 4.0 do nowszej wersji

  Jak włączyć rozszerzony tryb gotowości

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia> Zarządzanie zasilaniem.
  3. Zaznacz pole wyboru Rozszerzony tryb gotowości, a następnie stuknij pozycję Włącz.