Identyfikator artykułu : S700024584 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Pobieranie i instalacja aplikacji


  Pobieranie i instalacja aplikacji

  Aplikacje można instalować na tablecie albo bezpośrednio z poziomu tabletu, albo za pomocą komputera.
  Uwaga: aby uzyskać dostęp do serwisu Google Play Store, tablet musi być połączony z kontem Google.

  Instalacja z poziomu tabletu

  1. Dotknąć opcji Apps znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu głównego.
  2. Dotknąć opcji Play Store.
  3. Dotknąć aplikacji do zainstalowania, a następnie dotknąć przycisku Download.
  4. W przypadku aplikacji płatnych dotknąć przycisku Buy i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności.

  Za pomocą komputera

  1. Uruchomić przeglądarkę internetową i zalogować się do konta Google z poziomu strony internetowej play.google.com/store.
  2. Wyszukać aplikację do zainstalowania na tablecie i kliknąć przycisk Install [Zainstaluj].
   W przypadku aplikacji płatnych kliknąć przycisk Purchase [Kup] i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności.
  3. Upewnić się, że jako urządzenie docelowe wybrano tablet i kliknąć przycisk Install [Zainstaluj].
  4. Jeżeli tablet jest włączony i połączony z Internetem, po chwili aplikacje zostaną zainstalowane automatycznie.