Music Center for PC

  Usuwanie programu „Music Center for PC” z pamięci komputera

  Możesz odinstalować „Music Center for PC” z pamięci komputera przy użyciu polecenia [Programy i funkcje].

  Uwagi

  • Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych przed odinstalowaniem programu „Music Center for PC”. Jeżeli nie zostanie zapisana kopia zapasowa, mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem utworów po ponownym zainstalowaniu programu „Music Center for PC”.
  • Szczegółowe informacje o tworzenie kopii zapasowych można znaleźć na poniższej stronie.

  Odinstalowanie programu „Music Center for PC” w systemie Windows 10

  1. Uruchom ponownie komputer.

   Programu „Music Center for PC” może nie udać się prawidłowo odinstalować z komputera, gdy na komputerze jest uruchomiony jakiś program.
   Z tego powodu należy koniecznie ponownie uruchomić komputer przed przystąpieniem do odinstalowania programu „Music Center for PC”. Wykonaj procedurę odinstalowania bez żadnego programu, w tym programu „Music Center for PC”, działającego na komputerze.

  2. Otwórz [Programy i funkcje] na komputerze.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  w lewym dolnym rogu pulpitu, po czym kliknij [Programy i funkcje].

   Pojawi się okno [Odinstaluj lub zmień program].

  3. Odinstaluj „Music Center for PC”.

   Lista programów zainstalowanych na komputerze pojawi się w oknie [Programy i funkcje]. Kliknij [Music Center], aby go odinstalować.

  Procedura odinstalowania została zakończona.

  Odinstalowanie programu „Music Center for PC” w systemie Windows 8.1

  1. Uruchom ponownie komputer.

   Programu „Music Center for PC” może nie udać się prawidłowo odinstalować z komputera, gdy na komputerze jest uruchomiony jakiś program.
   Dlatego należy koniecznie ponownie uruchomić komputer przed przystąpieniem do odinstalowania programu „Music Center for PC”. Następnie wykonaj procedurę odinstalowania bez żadnego programu, w tym programu „Music Center for PC”, działającego na komputerze.

  2. Otwórz okno [Odinstaluj lub zmień program] z poziomu okna [Programy i funkcje].

   Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu pulpitu, a następnie wybierz [Programy i funkcje] z menu. [Programy i funkcje] można również wyświetlić, naciskając przycisk [X] przy wciśniętym przycisku [Windows].

  3. Odinstaluj „Music Center for PC”.

   Lista programów zainstalowanych na komputerze pojawi się w oknie [Programy i funkcje]. Kliknij [Music Center], aby go odinstalować.

  Procedura odinstalowania została zakończona.