Music Center for PC

  Migracja bibliotek z aplikacji „Media Go” do aplikacji „Music Center for PC

  Po zainstalowaniu aplikacji „Music Center for PC” na komputerze można zaimportować biblioteki z aplikacji „Media Go”. Bibliotekę można także zaimportować określając lokalizację danych.

  Uwaga

  Importowanie bibliotek po zainstalowaniu aplikacji „Music Center for PC

  Biblioteka aplikacji „Media Go” jest zazwyczaj przechowywana w folderze [Muzyka] na komputerze.
  Aby zaimportować biblioteki, uruchom aplikację „Music Center for PC” po zakończeniu instalacji, a następnie wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia], klikając (Menu) w lewym górnym rogu. Dodaj znacznik wyboru w polu [Folder [Muzyka]] (B) w obszarze [Ustawienia automatycznego importowania folderów] w pozycji [Importuj plik] (A), a następnie kliknij [OK]. Biblioteka zostanie zaimportowana. Jeśli są pliki, które zostały ostatnio dodane do tego folderu, biblioteka zostanie zaimportowana automatycznie po uruchomieniu programu „Music Center for PC” po raz kolejny.

  Okno dialogowe: Zaimportuj pliki audio do Music Center for PC.

  Importowanie bibliotek z określeniem lokalizacji przechowywania

  Jeśli nie można zaimportować niektórych bibliotek podczas uruchamiania aplikacji „Music Center for PC” po raz pierwszy, należy zaimportować je, podając lokalizację pliku.

  1. Sprawdź lokalizację plików.

   Uruchom aplikację „Media Go”, po czym wybierz [Plik] - [Dodaj/Usuń multimedia z Biblioteki]. Na liście [Monitorowane foldery] sprawdź lokalizację biblioteki, którą chcesz zaimportować. W razie potrzeby zapisz lokalizację przechowywania. Następnie kliknij [OK] i zamknij aplikację „Media Go”.

  2. Uruchom aplikację „Music Center for PC”.
  3. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  4. Kliknij [Importuj plik], a następnie kliknij [Dodaj folder…].
  5. Podaj lokalizację pliku sprawdzoną w Punkcie 1, a następnie kliknij [OK].
  6. Kliknij [OK], a następnie zamknij okno ustawień.

  Wskazówka

  • Można także importować biblioteki z innych aplikacji niż „Media Go”. Wykonaj tę samą procedurę, zgodnie z opisem w tym rozdziale.
  • Po dodaniu nowych plików muzycznych do folderu określonego w pozycji [Ustawienia automatycznego importowania folderów], wspomniane pliki muzyczne zostaną automatycznie dodane do folderu [Moja biblioteka] w aplikacji „Music Center for PC”.
   Jednakże jeśli plik muzyczny został usunięty z folderu [Moja biblioteka] w przeszłości, plik ten będzie wyłączony z plików kwalifikujących się do importu. W rezultacie plik muzyczny może nie zostać rozpoznany w pozycji [Moja biblioteka] w aplikacji „Music Center for PC”, nawet jeśli ten plik zostanie dodany do folderu określonego w punkcie [Ustawienia automatycznego importowania folderów].
   W takim przypadku przeciągnij i upuść katalog plików muzycznych z poziomu Eksploratora Windows. W ten sposób plik muzyczny można dodać ponownie do folderu [Moja biblioteka].