Music Center for PC

  Ograniczenia dotyczące przenoszenia biblioteki

  • W przypadku niektórych typów bibliotek może nie udać się przenieść biblioteki programu „Media Go” do programu „Music Center for PC”.
   Ograniczenia dotyczące przenoszenia biblioteki
   Typ biblioteki Migracja Uwagi
   Biblioteka muzyki Możliwa
   Filmy prywatne Niemożliwa Migracja biblioteki nie jest możliwa.
   Zdjęcia Niemożliwa Migracja biblioteki nie jest możliwa.
   Podkast Niemożliwa Migracja biblioteki nie jest możliwa.
  • Plików muzycznych w nieobsługiwanych formatach plików nie można importować do biblioteki programu „Music Center for PC”.
  • Jeżeli zmienisz informacje o pliku (nazwę wykonawcy lub tytuł utworu) w przypadku plików muzycznych z poziomu programu „Music Center for PC” po przeniesieniu biblioteki z programu „Media Go”, zmiany mogą zostać zastosowane również w odniesieniu do plików w programie „Media Go” w zależności od formatu pliku.