Dzielenie utworów

  Jeden utwór można podzielić na dwa utwory.

  1. Wybierz kategorię w pozycji [Moja biblioteka] na pasku bocznym.
  2. Kliknij [] w przypadku utworu na liście nagrań, który chcesz podzielić, a następnie wybierz [Edytuj utwór] – [Podziel…].

   Zostanie wyświetlony ekran [Podziel] i rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu.

  3. Ustal pozycję podziału utworu za pomocą suwaka [Krok 1] i kliknij [Punkty podziału].

   Próbne odtwarzanie zostanie powtórzone od pozycji, w której wybrano [Punkty podziału].
   Jeśli chcesz zresetować pozycję podziału, kliknij [Spróbuj ponownie].

  4. Przesuwając suwak [Krok 2], wykonaj precyzyjną regulację pozycji podziału.

   Aby zmienić miejsce podziału, przeciągnij suwak pozycji odtwarzania w lewo lub w prawo, albo kliknij przycisk [-] lub [+].

   Uwaga

   • Rzeczywiste miejsce podziału może być nieznacznie przesunięte w stosunku do ustawionego miejsca podziału.
  5. Kliknij [Podziel].

   Utwór zostanie podzielony.
   Na końcu tytułu pierwszej części podzielonego utworu zostanie dodane „_1”. Na końcu tytułu drugiej części podzielonego utworu zostanie dodane „_2”. W razie potrzeby zmień tytuł utworu.

  Uwaga