Music Center for PC

  Tworzenie listy odtwarzania

  Lista odtwarzania to lista zebranych utworów przeznaczonych do odtwarzania.
  Utworzenie listy odtwarzania pozwala odtwarzać tylko ulubione utwory. Można również odtwarzać utwory w żądanej kolejności.
  Listy odtwarzania można przenosić do urządzenia audio, na przykład do odtwarzacza WALKMAN®.

  1. Kliknij [Menu] (B) w przypadku utworu na liście nagrań (A), który chcesz dodać do listy odtwarzania.

   Wskazówka

   • Aby wybrać kilka utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać wszystkie utwory, naciśnij klawisz [A], przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać zakres utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Shift].
  2. Kliknij [Dodaj do listy odtwarzania], a następnie wybierz [Utwórz nową…].

   Pojawi się ekran [Utwórz nową listę odtwarzania].

  3. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie kliknij [Utwórz].
  4. Dodaj utwory do utworzonej listy odtwarzania.

   Jeżeli w przypadku dodawania utworu do listy Lista odtwarzania, ten sam utwór już jest na liście odtwarzania, pojawi się alert, umożliwiając wybór, czy zarejestrować ten sam utwór, czy też nie.