Music Center for PC

  Dodawanie utworów do listy odtwarzania, zmiana kolejności utworów na liście odtwarzania i usuwanie utworów z listy odtwarzania

  Można dodawać utwory do utworzonej listy odtwarzania lub usuwać utwory z listy odtwarzania.
  Nawet po usunięciu utworów z listy odtwarzania utwory te pozostają w bibliotece. Można ponownie dodać utwory do listy odtwarzania.

  Dodawanie utworów do listy odtwarzania

  1. Kliknij [Menu] (B) w przypadku utworu na liście nagrań (A), który chcesz dodać do listy odtwarzania.

   Wskazówka

   • Aby wybrać kilka utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać wszystkie utwory, naciśnij klawisz [A], przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać zakres utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Shift].
  2. Kliknij [Dodaj do listy odtwarzania], a następnie wybierz nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać utwór.

   Jeżeli w przypadku dodawania utworu do listy Lista odtwarzania, ten sam utwór już jest na liście odtwarzania, pojawi się alert, umożliwiając wybór, czy zarejestrować ten sam utwór, czy też nie.

  Zmiana kolejności utworów na liście odtwarzania

  1. Kliknij [Listy odtwarzania] w pozycji [Moja biblioteka] na pasku bocznym.
  2. Na spisie list odtwarzania kliknij dwukrotnie listę odtwarzania, w przypadku której chcesz zmienić kolejność utworów.
  3. Przeciągaj i upuszczaj utwory na liście nagrań, aby zmienić ich kolejność.

  Usuwanie utworów z listy odtwarzania

  1. Kliknij [Listy odtwarzania] w pozycji [Moja biblioteka] na pasku bocznym.
  2. Na spisie list odtwarzania kliknij dwukrotnie listę odtwarzania zawierającą utwory, które chcesz usunąć.
  3. Kliknij [Menu] w przypadku utworu, który chcesz usunąć z listy nagrań. Następnie wybierz [Usuń z listy odtwarzania].

   Wskazówka

   • Aby wybrać kilka utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać wszystkie utwory, naciśnij klawisz [A], przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać zakres utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Shift].
  4. Kliknij [Tak].