Music Center for PC

  Procedura instalacji

  Uwaga

  • Jeśli używasz odtwarzacza WALKMAN®, który pojawił się w sklepach w grudniu 2013 lub przed tą datą, należy przełączyć tryb przenoszenia plików z MTP na MSC przed przystąpieniem do użytkowania aplikacji „Music Center for PC”. Szczegółowe informacje znajdziesz w kolumnie „Przenoszenie plików muzycznych” w pozycji „WALKMAN®” w rozdziale Obsługiwane urządzenia. W razie potrzeby wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przełączanie trybu przenoszenia plików”, aby przełączyć tryb przenoszenia plików.
  1. Pobierz najnowszy Instalator.
   • Zgodne systemy operacyjne: Windows 11 / Windows 10
   • Pobieranie jest bezpłatne.
  2. Uruchom pobrany plik Instalatora.

   Wskazówka

   • Wybierz [Tak], jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control].
  3. Kliknij [Dalej >], gdy wyświetlony zostanie ekran instalacji.
  4. [Umowa licencyjna] wymaga zatwierdzenia. Sprawdź ją. Następnie, wybierz [Zgadzam się] i [Dalej >].

   W przypadku wybrania opcji [Nie zgadzam się], nie można wybrać [Dalej >].

  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację.