Music Center for PC

  Przełączanie trybu przenoszenia plików

  Przełącz tryb przenoszenia plików między komputerem a odtwarzaczem WALKMAN® z MTP do MSC.

  1. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
  2. Sprawdź tryb przenoszenia plików.

   Otwórz Eksplorator Windows, a następnie wybierz [Komputer] - [WALKMAN].

   • Jeśli tryb przenoszenia plików jest ustawiony na MTP:
    Folder [Nośnik magazynowania] będzie widoczny w następujący sposób. Przejdź do Punktu 3, aby przełączyć tryb na MSC.
   • Jeśli tryb przenoszenia plików jest ustawiony na MSC:
    Lista folderów na odtwarzaczu Walkman będzie widoczna w następujący sposób. W takim wypadku nie trzeba wykonać kolejnych czynności. Skorzystaj z programu „Music Center for PC” bez wprowadzania żadnych zmian.
  3. Przełącz tryb przenoszenia plików na MSC.
   1. Otwórz [Menedżer urządzeń].
   2. Uruchom [Kreator aktualizacji sterowników].

    Kliknij prawym przyciskiem myszy [Urządzenie przenośne] - [WALKMAN] na ekranie [Menedżer urządzeń], a następnie wybierz [Kreator aktualizacji sterowników].

    Wybierz [Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika] na wyświetlanym ekranie, a następnie wybierz [Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze].

    Wybierz [Urządzenie pamięci masowej USB], a następnie wybierz [Następne].

    Tryb przenoszenia plików przełączy się na MSC.