Identyfikator artykułu : 00294256 / Ostatnia modyfikacja : 13.07.2023Drukowanie

Dlaczego występują zaniki połączenia Bluetooth ze słuchawkami lub głośnikiem bezprzewodowym?

  Czy zdarza się zerwanie połączenia Bluetooth między słuchawkami a smartfonem (lub innym urządzeniem) albo czy występują przerwy w dźwięku? Poznajmy najczęstsze przyczyny zrywania łączności Bluetooth.

  Cztery podstawowe powody to odległość, zakłócenia, przeszkody lub poziom naładowania akumulatora.


  Ograniczenia zasięgu połączenia Bluetooth

  Bluetooth działa jak niewidzialny przewód między słuchawkami/głośnikami a podłączonym urządzeniem, na przykład smartfonem. Ten niewidzialny przewód ma około 10 metrów długości, ale może być trochę krótszy lub dłuższy w zależności od środowiska pracy.

  Co zrobić?

  Zrywanie łączności Bluetooth w przypadku zbyt dużej odległości między słuchawkami a źródłem dźwięku jest zupełnie normalne.


  Sygnał Bluetooth jest blokowany przez przeszkody lub środowisko

  Pamiętasz, że mówimy o niewidzialnym przewodzie? Niestety, przeszkody o znacznej grubości, jak ściany z żelbetu lub metalowe konstrukcje, powodują jego skrócenie. To tak jak z telefonem, który traci zasięg w dużym budynku lub garażu podziemnym.

  Nagłe przerwy w dźwięku mogą się zdarzyć także po przejściu z przestrzeni zamkniętej (tunelu, lasu itp.) na otwartą, ponieważ sygnał Bluetooth nagle zaczyna rozchodzić się na wszystkie strony. Szczególnie podatne na to zjawisko są słuchawki douszne, ponieważ połączenie między lewą a prawą słuchawką odbywa się przez Bluetooth.

  Co zrobić?

  Sprawdź w kilku miejscach, czy uda Ci się powtórzyć to zjawisko. Jeśli występuje ono wszędzie, istnieje podejrzenie problemu w urządzeniem. Jeśli tylko w pewnych miejscach, jest to przypuszczalnie właściwość danego miejsca.


  Bluetooth i słabo naładowany akumulator

  Sprawdź stan akumulatora w głośniku lub słuchawkach. Jeśli jest on słabo naładowany, mogą występować różne problemy z łączem Bluetooth, takie jak przerwy w dźwięku lub pogorszenie jakości dźwięku.

  Co zrobić?

  Zadbaj, by wszystkie połączone urządzenia były wystarczająco naładowane, i wtedy sprawdź, czy nadal występuje problem.


  Bluetooth i sygnały bezprzewodowe

  Z technicznego punktu widzenia łącze Bluetooth wykorzystuje częstotliwości radiowe, na które mogą wpływać inne sygnały bezprzewodowe, na przykład sieci Wi-Fi albo mikrofale. Przyczyną zakłóceń mogą być także inne znajdujące się w pobliżu urządzenia Bluetooth. Jest to rzadsza przyczyna zrywania łączności Bluetooth.

  Co zrobić?

  Tak jak w przypadku przeszkód, sprawdź w kilku miejscach, czy uda Ci się powtórzyć to zachowanie. Możesz też spróbować powyłączać inne urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe, po czym sprawdzić, czy to pomogło.


  Nie chodzi o odległość, przeszkody, zakłócenia i akumulator

  Po wykluczeniu wszystkich poprzednich przyczyn pozostaje jeszcze kilka potencjalnych rozwiązań:

  1. Uaktualnij wszystkie urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania. Jeśli zrywanie łączności Bluetooth jest spowodowane błędem w oprogramowaniu, aktualizacja oprogramowania ograniczy to zjawisko.
  2. Zakończ połączenie Bluetooth między słuchawkami/głośnikami a urządzeniem źródłowym (smartfonem). Powtórz parowanie.
  3. Spróbuj użyć innego urządzenia źródłowego. Możesz na przykład wypróbować inny smartfon i sprawdzić, czy problem również wystąpi.
  4. Wykonaj resetowanie lub inicjalizację (przywrócenie do stanu fabrycznego) słuchawek lub głośnika.
  5. Jeśli wykonanie tych czynności nie pomoże, słuchawki lub głośnik Bluetooth mogą wymagać naprawy.