Identyfikator artykułu : 00294183 / Ostatnia modyfikacja : 13.07.2023Drukowanie

Soundbar nagle zaczyna odtwarzać nieznaną muzykę

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Jeśli soundbar nagle zaczyna odtwarzać przypadkową, nieznaną muzykę, może to być przykładowa muzyka fabrycznie zainstalowana w soundbarze. Aby przerwać odtwarzanie przykładowej muzyki, naciśnij przycisk wyboru wejścia na soundbarze.

    Wskazówka: Jeśli używasz soundbara HT-A7000, HT-A5000 lub HT-A3000 i naciśnięcie przycisku wyboru wejścia nie powoduje przerwania muzyki, naciśnij przycisk MUSIC SERVICE. Przerwie to odtwarzanie przykładowej muzyki.