Identyfikator artykułu : 00156047 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Jak odtwarzać muzykę z urządzenia przenośnego Xperia za pomocą funkcji Throw

  Aby odtwarzać muzykę na urządzeniu przenośnym Xperia™ za pomocą funkcji Throw, wykonaj przedstawione poniżej czynności.

  UWAGA: Nie wszystkie urządzenia przenośne Xperia obsługują funkcję Throw. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  1. Włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu odtwarzającym.
  2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym Xperia™.
  3. Na ekranie głównym urządzenia przenośnego dotknij ikony Ekran główny, a następnie odszukaj i uruchom aplikację Walkman™ (Aplikacja Walkman).
  4. Dotknij przycisku My Music (Moja muzyka), aby otworzyć bibliotekę muzyczną.
  5. Wybierz kategorię i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić.
  6. Dotknij ikony funkcji Throw (Ikona funkcji Throw) i wybierz urządzenie odtwarzające, za pomocą którego chcesz udostępnić treść, a następnie dotknij utworu.

   UWAGA: zostanie nawiązane połączenie Bluetooth, a utwór zostanie odtworzony przez wybrane urządzenie.

  Aby zakończyć połączenie z urządzenie odtwarzającym, dotknij ikony funkcji Throw (Ikona funkcji Throw) i wybierz opcję My phone (Mój telefon).