Odtwarzanie muzyki oraz przesyłanie strumieniowe materiałów audio z urządzenia XperiaTM za pomocą funkcji One-touch

Dowiedz się, jak dzięki technologii One-touch odtwarzać muzykę oraz przesyłać strumieniowo materiały audio ze smartfonu XperiaTM lub tabletu do głośników bezprzewodowych bądź słuchawek.

Funkcja One-touch pozwala łączyć smartfon z głośnikami lub słuchawkami za pomocą interfejsu NFC oraz Bluetooth. Dzięki temu można korzystać z materiałów audio z dowolnego źródła: odtwarzacza Walkman, aplikacji serwisu YouTube, aplikacji radia internetowego jak np. TuneIn Radio lub audiobooków.

Kompatybilne urządzenia

 • Głośniki bezprzewodowe: SRS-BTM8, SRS-BTV5
 • Osobisty system audio: SRS-BTX500, SRS-BTX300, ZS-BTY55, ZS-BTY52, ZS-BTY50
 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo: MDR-1RBT
 • Systemy kina domowego firmy Sony z obsługą funkcji One-touch (NFC)
 • Smartfony XperiaTM z wbudowaną obsługą funkcji NFC i systemem Android OS 2.3.3 lub nowszym, z wyjątkiem systemu Android 3.x

Szybkie łącza

Korzystanie z funkcji One-touch

Aby skorzystać z funkcji One-touch, należy połączyć smartfon XperiaTM lub tablet z głośnikami bądź słuchawkami. Do parowania urządzeń wykorzystywany jest interfejs NFC oraz Bluetooth. Jeśli nie można użyć interfejsu NFC, urządzenia można połączyć przy pomocy aplikacji NFC Easy Connect dostępnej w serwisie Google Play.

Łączenie urządzenia XperiaTM z urządzeniem firmy Sony obsługującym funkcję One-touch

 1. Włączyć obsługę komunikacji NFC. Informacje na ten temat są przedstawione poniżej.
 2. Należy odblokować urządzenie XperiaTM, tak aby ekran był aktywny. Następnie dotknąć urządzeniem XperiaTM miejsca wykrywania komunikacji NFC na obudowie głośników. Miejsce to jest oznaczone symbolem .
 3. Głośniki lub słuchawki zostaną włączone i zostanie przeprowadzone parowanie ze smartfonem za pomocą interfejsu Bluetooth.

Włączanie interfejsu NFC w urządzeniu XperiaTM

System Android 4.0 i 4.1

 1. Na ekranie dotknąć ikony Application [Aplikacje] i wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 2. Wybrać opcję More [Więcej] i zaznaczyć pole wyboru NFC Allow data [Zezwól na przesyłanie danych NFC].

System Android 2.3

 1. Na ekranie dotknąć ikony Application [Aplikacje].
 2. Wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] > Wireless & networks [Komunikacja bezprzewodowa i sieci] > NFC.

Łączenie urządzenia XperiaTM z głośnikiem SRS-BTV5

Instrukcja łączenia urządzenia XperiaTM z głośnikiem różni się w zależności od systemu operacyjnego.

System Android 4.0 i 4.1

 1. Przesunąć do środka przełącznik komunikacji NFC znajdujący się na obudowie głośnika (głośnik nie musi być włączony).
 2. Na ekranie urządzenia XperiaTM dotknąć ikony Application [Aplikacje] i wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 3. Następnie na urządzeniu XperiaTM wybrać opcję More [Więcej] i zaznaczyć pole wyboru NFC Allow data [Zezwól na przesyłanie danych NFC].
 4. Dotknąć urządzeniem XperiaTM obszaru wykrywania komunikacji NFC oznaczonego symbolem . Po zakończeniu parowania urządzeń wskaźnik Bluetooth przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym do czasu rozłączenia urządzeń.

System Android 2.3

 1. Przesunąć do środka przełącznik komunikacji NFC znajdujący się na obudowie głośnika (głośnik nie musi być włączony).
 2. Na ekranie urządzenia XperiaTM dotknąć ikony Application [Aplikacje] i wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] > Wireless & networks [Komunikacja bezprzewodowa i sieci] > NFC.
 3. Następnie na urządzeniu XperiaTM zaznaczyć pole wyboru NFC.
 4. Dotknąć urządzeniem XperiaTM obszaru wykrywania komunikacji NFC oznaczonego symbolem . Po zakończeniu parowania urządzeń wskaźnik Bluetooth przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym do czasu rozłączenia urządzeń.

Rozwiązywanie problemów dotyczących funkcji One-touch

Jeśli nie można nawiązać połączenia między smartfonem XperiaTM lub tabletem a innymi urządzeniami:

 • Należy się upewnić, że obsługa komunikacji NFC jest włączona w urządzeniu XperiaTM:
  • Na ekranie dotknąć ikony Application [Aplikacje].
  • Wybrać kolejno opcje Settings > [Ustawienia] Wireless & networks [Komunikacja bezprzewodowa i sieci] > NFC.
  • Zaznaczyć pole wyboru NFC.
 • Należy się upewnić, że urządzenie XperiaTM nie jest zablokowane.
 • Należy odłączyć ładowarkę od urządzenia XperiaTM, jeśli jest podłączona.
 • Należy się upewnić, że w urządzeniu XperiaTM wyłączony jest tryb kamery.
 • Jeśli do głośników lub słuchawek, z którymi nawiązywane jest połączenie, podłączona jest ładowarka, to należy ją odłączyć.
 • Jeśli w trakcie łączenia urządzenia XperiaTM nie ma wyczuwalnej wibracji, należy wyłączyć funkcję NFC i włączyć ją ponownie. Następnie należy przesunąć urządzenie XperiaTM bliżej miejsca komunikacji NFC na urządzeniu docelowym, aby ponownie nawiązać połączenie.
 • W zależności od modelu urządzenia XperiaTM komunikacja NFC może nie zostać nawiązana po jednorazowym zetknięciu się urządzeń. Należy kilkakrotnie dotknąć obudowy głośnika lub słuchawek urządzeniem XperiaTM, aż do wystąpienia w nim wyczuwalnej wibracji.
Jeśli urządzenie XperiaTM znajduje się w futerale ochronnym i nie można nawiązać komunikacji przez dotykanie obudowy:
 • Jeśli w trakcie łączenia urządzenia XperiaTM nie ma wyczuwalnej wibracji, należy wyłączyć funkcję NFC i włączyć ją ponownie. Następnie należy przesunąć urządzenie XperiaTM bliżej miejsca komunikacji NFC na urządzeniu docelowym, aby ponownie nawiązać połączenie.