Identyfikator artykułu : 00278158 / Ostatnia modyfikacja : 13.06.2022Drukowanie

Telewizor nie wyświetla ikony mikrofonu wyszukiwania głosowego YouTube. Jak ją przywrócić?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jak przywrócić ikonę mikrofonu YouTube na telewizorze

  Jeśli na telewizorze nie pojawia się ikona mikrofonu YouTube, wykonaj czynności z tego artykułu:

  1. Sprawdź, czy posiadany telewizor jest wymieniony w punkcie „Modele telewizorów, których dotyczy ta informacja”.
  2. Włącz mikrofon wbudowany w telewizor.
  3. Ponownie uruchom aplikację YouTube.

  Zrzut ekranu YouTube z pokazaną ikoną mikrofonu wyszukiwania głosowego.


  Modele telewizorów, których dotyczy ta informacja

  Sprawdź, czy posiadany telewizor jest wymieniony poniżej:

  • Telewizory Sony z platformą Google TV z 2022 r.: X94K X93K X92K X82K A84K A83K X89K X81K
  • Telewizory Sony z platformą Google TV z 2021 r.: Z9J, X95J, X94J, X93J, A90J, A84J, A83J

  Włącz mikrofon wbudowany w telewizor

  Ikona mikrofonu w aplikacji YouTube pojawi się tylko wówczas, gdy włączony jest mikrofon wbudowany w telewizor. Wbudowany mikrofon można włączyć przełącznikiem na telewizorze. Informację o umiejscowieniu przełącznika można znaleźć w Podręczniku do telewizora. Podręcznik do telewizora można znaleźć w sekcji „Instrukcje” w witrynie pomocy technicznej Sony.

  Lokalizacja Podręcznika w witrynie pomocy technicznej Sony

  Uwagi:

  • Dostępność mikrofonu wbudowanego w telewizor zależy od regionu/kraju/języka.
  • Jeśli masz telewizor z platformą Google TV, funkcja wyszukiwania głosowego będzie dostępna tylko po zalogowaniu się na konto Google.

  Ponownie uruchom aplikację YouTube

  Po włączeniu mikrofonu uruchom ponownie aplikację YouTube. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Wykonaj „miękkie” resetowanie telewizora:
   • Naciśnij przycisk POWER na pilocie i trzymaj go dotąd, aż telewizor wyłączy się i uruchomi na nowo.
    LUB
   • Naciśnij przycisk POWER i trzymaj go, aż na ekranie pojawi się menu. Wówczas wybierz Uruchom ponownie.
  2. Ponownie uruchom aplikację YouTube:
   • Wybierz kolejno: UstawieniaAplikacjeYouTubeWymuś zatrzymanieOK.
   • Wybierz Otwórz, aby otworzyć aplikację YouTube.