Identyfikator artykułu : 00285185 / Ostatnia modyfikacja : 16.08.2023Drukowanie

Czujnik dotykowy niespodziewanie się uaktywnia, mimo że go nie dotykam

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  Uwaga: Po wykonaniu każdej z tych czynności sprawdź działanie czujnika dotykowego. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnej czynności.

  1. Wyłącz funkcję Adaptive Sound Control w aplikacji Sony | Headphones Connect.

   1. Przejdź na kartę Status i stuknij ikonę (strzałkę w dół) z prawej strony menu Adaptive Sound Control.
   2. Stuknij suwak i ustaw go na Off.
  2. Zresetuj słuchawki.
   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj wideo Jak zresetować:

  3. Wykonaj inicjalizację słuchawek.
   Uwaga: Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj wideo Jak wykonać inicjalizację:

  Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.