Identyfikator artykułu : 00265605 / Ostatnia modyfikacja : 22.02.2022Drukowanie

Jak wykonać resetowanie lub inicjalizację słuchawek (WF-1000XM4)


  Resetowanie słuchawek

  1. Umieść słuchawkę w etui z funkcją ładowania.
   Po włożeniu słuchawki do etui z funkcją ładowania zamknij etui.

  2. Podłącz etui z funkcją ładowania do zasilania.
   UWAGA: użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnej w handlu ładowarki sieciowej USB.

  3. Otwórz i zamknij etui z funkcją ładowania ponad 5 razy w ciągu 20 sekund. Na etui zacznie migać wskaźnik (czerwony).

   Po zakończeniu resetowania na etui z funkcją ładowania 4 razy zamiga wskaźnik (zielony).

  4. Wyjmij słuchawkę z etui z funkcją ładowania, włóż do etui drugą słuchawkę i powtórz procedurę od czynności 1.

  UWAGI:

  • Podczas resetowania nie są kasowane informacje o rejestracji (parowaniu) i innych ustawieniach.
  • Sposób resetowania pokazano także na tym filmie:

  Inicjalizacja słuchawek w celu przywrócenia ustawień fabrycznych

  UWAGA: operacja ta powoduje przywrócenie w urządzeniu ustawień fabrycznych i skasowanie wszystkich informacji o parowaniu.

  UWAGI:

  • Po inicjalizacji słuchawek należy usunąć informacje o parowaniu ze słuchawkami także z urządzeń, z którymi słuchawki były parowane, a następnie powtórzyć parowanie.
  • Jeśli w akumulatorze etui z funkcją ładowania nie ma wystarczającego zapasu energii, inicjalizacja słuchawek nie rozpocznie się. W takim przypadku naładuj etui z funkcją ładowania.
  1. Włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania.
  2. Na mniej więcej 10 sekund przyłóż palce do czujnika dotykowego na lewej i prawej słuchawce.

   UWAGA: na etui zacznie migać wskaźnik (czerwony).
  3. Kiedy wskaźnik zacznie migać, w ciągu 5 sekund zdejmij palce.
   Po zakończeniu inicjalizacji na etui z funkcją ładowania 4 razy zamiga wskaźnik (zielony).

   UWAGA: jeśli nie zdejmiesz palców w ciągu 5 sekund od chwili, w której w czynności 3 zacznie migać wskaźnik, słuchawki nie zostaną zainicjalizowane. Ponów próbę, zaczynając od czynności 2.

  UWAGI:

  • Do inicjalizacji słuchawek możesz także użyć aplikacji Sony | Headphones Connect.
  • Sposób inicjalizacji pokazano także na tym filmie: