Identyfikator artykułu : 00248544 / Ostatnia modyfikacja : 22.02.2022Drukowanie

Jak wykonać resetowanie lub inicjalizację słuchawek WF-XB700

  W celu zresetowania lub inicjalizacji słuchawek wykonaj poniższe czynności.

  Resetowanie słuchawek

  1. Na mniej więcej 20 sekund naciśnij przycisk na lewej słuchawce.

  2. Zdejmij palec, gdy zgaśnie migający czerwony wskaźnik na słuchawkach.

  3. Na mniej więcej 20 sekund naciśnij przycisk na prawej słuchawce.

  4. Zdejmij palec, gdy zgaśnie migający czerwony wskaźnik na słuchawkach.

  UWAGI: 

  • Jeśli słuchawki działają niewłaściwie mimo zresetowania, należy je zainicjalizować w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Nie są kasowane informacje o rejestracji (parowaniu) i innych ustawieniach.

  Inicjalizacja słuchawek w celu przywrócenia ustawień fabrycznych

  1. Naciśnij przyciski na lewej i prawej słuchawce i trzymaj je przez mniej więcej 15 sekund.

  2. Zdejmij palce w ciągu 5 sekund od momentu, gdy na słuchawkach zaczną migać czerwone wskaźniki.
   UWAGA: przed naciśnięciem przycisków na lewej i prawej słuchawce należy sprawdzić, czy palą się czerwone wskaźniki na obu słuchawkach.

  3. W ciągu 10 sekund od zapalenia się czerwonych wskaźników na słuchawkach naciśnij przyciski na lewej i prawej słuchawce.

  4. Po kilku sekundach czterokrotnie zamigają niebieskie wskaźniki, a inicjalizacja jest zakończona.
   W razie wątpliwości, czy inicjalizacja dobiegła końca, odczekaj kilka minut i zacznij ponownie od czynności 1.
   Do czasu zakończenia inicjalizacji nie należy wkładać słuchawek do etui z funkcją ładowania.

  UWAGI:

  • Operacja ta powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień głośności itp. oraz skasowanie wszystkich informacji o parowaniu. Usuń z urządzenia informacje dotyczące parowania ze słuchawkami, a następnie powtórz parowanie.
  • Jeśli po zakupie słuchawek wykonywana była aktualizacja oprogramowania, inicjalizacja słuchawek nie wpłynie na zaktualizowane oprogramowanie.