Najważniejsze ustawienia związane z filmowaniem

  Te proponowane ustawienia pomogą Ci przygotować się do nagrywania filmu aparatem cyfrowym z wymiennymi obiektywami α. Korzystaj z tych informacji, nagrywając swoje pierwsze filmy aparatem α.
  Dowiesz się, dlaczego należy użyć takiego lub innego ustawienia. Dostępnych jest więcej ustawień, które mogą wpisywać się w Twoje preferencje lub pasować do filmowanej sceny. Zapoznaj się z poniższymi informacjami i znajdź odpowiednie wartości ustawień.

  Ustawienie Zalecana wartość
  Format pliku XAVC S HD
  Ustawienie nagrywania 30p 50M
  Czas otwarcia migawki 1/60 s
  Ekspozycja/ISO ISO AUTO
  Przysłona (wartość F) Jak najmniejsza
  Balans bieli (WB) AWB (zmień w razie potrzeby)

  Rozdzielczość

  Najpierw ustaw rozdzielczość.
  Z MENU wybierz Format pliku, a następnie 4K (3840 × 2160) lub HD (1920 × 1080). Obraz 4K ma cztery razy wyższą rozdzielczość niż HD, co przekłada się na imponującą jakość. Ponieważ jednak danych również jest cztery razy więcej, skraca się zapis na kartę pamięci, a edycja plików na komputerze wymaga bardziej intensywnego przetwarzania. Stawiając pierwsze kroki, rozważ nagrywanie filmów w rozdzielczości HD. Łatwiej się z nią pracuje, a obraz nadal ma dobrą jakość.

  Uwaga: Aparat ILCE-1 umożliwia także zapis w rozdzielczości 8K (7680 × 4320).

  Liczba klatek na sekundę

  Teraz z menu Ustawienia nagrywania wybierz liczbę klatek na sekundę filmu.
  Z ekranu ustawień aparatu można wybrać 24p, 30p, 60p, 120p lub inne wartości (zależnie od modelu).
  Im większa wartość, tym więcej klatek wyświetlanych w ciągu sekundy i tym większa płynność obrazu. Dostosuj liczbę klatek na sekundę do oczekiwanego wyglądu filmu.
  Ustawienie 120p jest dobrym wyborem, gdy w późniejszej edycji na komputerze chcesz uzyskać większą płynność filmów w zwolnionym tempie (w przypadku formatu 24p tempo będzie pięciokrotnie wolniejsze od normalnego).

  Proponowane wartości

  • Początkującym użytkownikom zaleca się wybór ustawienia 30p lub 60p, ponieważ odpowiada ono typowej szybkości wyświetlania obrazu na telewizorze. Jeśli dokonasz nagrania w 60p, przetworzysz je w komputerze i wyeksportujesz w formacie 30p, uzyskasz płynny obraz w dwukrotnie zwolnionym tempie.
  • Jeśli nie planujesz poddawać nagrania edycji, ale zależy Ci na kinowym wyglądzie odtwarzanego filmu, wybierz liczbę klatek będącą standardem w produkcjach filmowych — 24p.
  • Aby uzyskać filmowy obraz i maksimum swobody podczas edycji, wybierz ustawienie 60p. W razie potrzeby pozwoli ono zmienić ustawienie odtwarzania na 24p i uzyskać obraz w 2,5 razy zwolnionym tempie.

  Czas otwarcia migawki

  Po wybraniu liczby klatek na sekundę nastaw czas otwarcia migawki. Czas ten przyjmuje postać ułamka 1/wartość. Generalnie liczba za ukośnikiem (mianownik ułamka) powinna być dwa razy większa niż liczba klatek na sekundę. Jeśli zatem liczba klatek na sekundę jest ustawiona na 30p, czas otwarcia migawki powinien wynosić 1/60 sekundy. Warto zwrócić uwagę, że liczbom klatek 60p i 24p odpowiadałyby czasy 1/120 sekundy i 1/48 sekundy. Takie ustawienia nie występują jednak w aparatach i dlatego należy wybrać najbardziej zbliżony czas otwarcia migawki. Filmując w pomieszczeniach, weź także pod uwagę migotanie źródeł światła.

  Liczba klatek na sekundę Czas otwarcia migawki
  30p 1/60 s
  60p 1/125 s
  24p 1/50 s
  Uwaga: Ustawienia zapobiegające migotaniu źródeł światła w obrazie nagranym w pomieszczeniach
  • 50 Hz: 1/50 s lub 1/100 s
  • 60 Hz: 1/60 s lub 1/125 s

  Przysłona i czułość ISO

  Po wybraniu liczby klatek na sekundę i czasu otwarcia migawki nastaw przysłonę (wartość F) i czułość ISO.
  Chociaż optymalne ustawienia przysłony zależą także od obiektywu, wiele osób dąży do uzyskania rozmytego tła, wybierając ustawienie zbliżone do maksymalnego otwarcia przysłony. Ponieważ filmy nagrane w plenerze w ciągu dnia będą za jasne, w sytuacjach tego rodzaju rozważ użycie filtra ND, by skorygować ilość światła wpadającego do aparatu.
  Jeśli chodzi o czułość ISO, mniejsze wartości pozwalają utrzymać pod kontrolą zakłócenia w obrazie, które nasilają się wraz ze wzrostem czułości ISO. Nagrywając swoje pierwsze filmy, możesz też wypróbować ustawienie AUTO.

  Balans bieli

  Ciepły, żółtawy obraz w świetle tradycyjnych żarówek
  Sceny oświetlone tradycyjnymi żarówkami mają ciepły wygląd.
  Zimny, niebieskawy obraz w świetle słonecznym
  W świetle słonecznym scena ma zimny wygląd.

  Wygląd obiektów na filmie zależy od różnych rodzajów oświetlenia i ich właściwości. Do kompensacji wpływu koloru światła w miejscu filmowania służą ustawienia balansu bieli. Dzięki nim białe obszary są białe na filmie. Początkujący użytkownicy powinni wybierać ustawienie „Automatyczny balans bieli” (AWB).

  Uwaga: Przełączenie aparatu w tryb automatycznego balansu bieli (AWB) spowoduje automatyczne dostosowanie balansu bieli do warunków oświetlenia. Aparat będzie reagował na takie zmiany, jak płynące po niebie chmury lub kontynuowanie nagrywania po wejściu do budynku. Jest to wprawdzie wygodne, ale powoduje zmiany kolorów między poszczególnymi scenami i może dawać destabilizujący efekt w przypadku łączenia takich scen w montażu. Aby tego uniknąć, należy dostosowywać balans bieli do bieżącej sceny lub sytuacji.