Podstawy nagrywania filmów

  Pewne zasady nagrywania filmów są inne niż przy fotografowaniu. Kiedy zrozumiesz, czym są filmy i czym różnią się od fotografii, będziesz o krok bliżej nagrywania filmów we własnym stylu.

  Liczba klatek na sekundę

  Film składa się z sekwencji nieruchomych obrazów. Tak jak w przypadku prostych animacji, obiekty na filmie „ożywają” dzięki niewielkim zmianom między kolejnymi obrazami.

  Liczba obrazów lub klatek rejestrowanych lub wyświetlanych w ciągu sekundy (kl./s) nazywana jest liczbą klatek na sekundę.

  Obraz pokazujący klatkę (A) i liczbę klatek na sekundę (B)

  • A: Klatka
  • B: Liczba klatek na sekundę

  Przykładowo, programy telewizji naziemnej są często nagrywane w tempie 30 kl./s, a filmy — 24 kl./s. Im większa liczba klatek na sekundę (wartość kl./s), tym płynniejszy i bardziej naturalny film.
  Aby nagrać film, aparat musi znacznie szybciej zapisać dużo więcej danych niż przy fotografowaniu. Dobrze jest zatem używać kart pamięci o dużej pojemności, zgodnych ze standardami szybkiego przesyłania danych.

  Uwaga: Pewne karty pamięci nie będą pozwalały nagrywać filmów ze względu na niezgodność z tym standardami.

  Regulacja ekspozycji

  Ustawienia ekspozycji sterują ilością światła docierającego do aparatu. Ten kluczowy czynnik wpływa na edycję i wygląd końcowego obrazu. Ekspozycja zależy od ustawienia przysłony (wartości F), czułości ISO i czasu otwarcia migawki. Regulując te trzy parametry, można zmieniać wygląd i klimat filmów.

  Fotografowanie

  • 1: Poziom efektu bokeh
  • 2: Jasność
  • 3: Czas, przez który otwarta jest migawka

  Podczas fotografowania masz generalnie kontrolę nad wszystkimi trzema elementami.

  Nagrywanie filmów

  W przypadku filmowania czas otwarcia migawki jest zwykle ustalony. Do regulacji ekspozycji używa się dwóch pozostałych elementów — przysłony i czułości ISO.
  Ustawienie czasu otwarcia migawki wynika z ustawienia liczby klatek na sekundę. W przypadku filmowania obowiązuje następująca zasada: ustaw czas otwarcia migawki wyrażony jako ułamek, którego licznik wynosi 1, a mianownik — dwukrotność liczby klatek na sekundę. Jeśli nie można dobrać dokładnej wartości, należy wybrać najbardziej zbliżoną.

  Liczba klatek na sekundę Czas otwarcia migawki
  24p 1/50 s
  30p 1/60 s
  60p 1/125 s
  120p 1/250 s

  Jeśli zatem liczba klatek na sekundę jest ustawiona na 24p, czas otwarcia migawki powinien wynosić 1/50 sekundy, w przypadku 30p — 1/60 itd.

  Uwagi:
  • Czas otwarcia migawki i inne ustawienia podczas fotografowania mogą być zupełnie inne niż podczas filmowania. Zwracaj na to uwagę, jeśli używasz tego samego aparatu do fotografowania i filmowania.
  • W aparatach z funkcją przywołanie pamięci możesz wcześniej osobno zapisać ustawienia fotografowania i filmowania, by natychmiast wybierać je odpowiednio do potrzeb.
   Zdjęcie pokrętła trybu w aparacie ILCE-7M3
   Nawet jeśli używasz niezależnych ustawień fotografowania i filmowania, możesz je szybko przywoływać pokrętłem trybu pracy. (Zdjęcie przedstawia aparat ILCE-7M3.)

  Rozmywanie obiektu (rozmycie poruszających się obiektów)

  Większość doświadczonych fotografów uzna czas otwarcia migawki 1/50 lub 1/60 sekundy za dość długi. Wartości te są jednak doskonałe do nagrywania filmów. Nie bez przyczyny.
  Aby uchwycić szybko poruszający się obiekt i uniknąć jego rozmycia, autorzy fotografii „zamrażają” ruch, ustawiając krótki czas otwarcia migawki.
  Aby uzyskać płynność ruchu na filmach, na których pożądane jest pewne rozmycie poruszających się obiektów, generalnie ustawia się długi czas otwarcia migawki, zapewniający odpowiedni poziom rozmycia.

  • 1/1000 s
   Obraz utrwalony z czasem otwarcia migawki ustawionym na 1/1000 s
  • 1/60 s
   Obraz utrwalony z czasem otwarcia migawki ustawionym na 1/60 s

  Jeśli popatrzymy na pojedyncze klatki, obraz utrwalony przy 1/1000 sekundy może się wydawać bez porównania lepszy od zamazanego obrazu nagranego przy 1/60 sekundy. Kiedy jednak zaczniemy odtwarzać film, pierwsze z nagrań będzie „poszarpane”, natomiast drugie będzie wyglądać znacznie bardziej naturalnie.

  Jak uniknąć problemów z migoczącym oświetleniem

  Podczas filmowania w pomieszczeniach lub nocą migotanie źródeł światła może spowodować powstanie poziomych pasów lub częściowe odbarwienie obrazu. Światło ze świetlówek wydaje się ciągłe, ale w rzeczywistości migoce z wysoką częstotliwością. Problemy zaczynają się, gdy częstotliwość migotania nie pokrywa się z czasem otwarcia migawki.

  Częstotliwość ta zależy od sieci energetycznej w danym regionie. Rozwiązaniem jest więc dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki.

  Częstotliwość źródła zasilania Czas otwarcia migawki
  50 Hz 1/50 s lub 1/100 s
  60 Hz 1/60 s lub 1/125 s
  Obraz utrwalony z czasem otwarcia migawki ustawionym na 1/200 s
  czas otwarcia migawki 1/200 s
  Obraz utrwalony z czasem otwarcia migawki ustawionym na 1/50 s
  czas otwarcia migawki 1/50 s