Wiedza podstawowa → Czułość ISO

  Czułość ISO

  W aparatach cyfrowych czułość ISO oznacza stopień, w jakim przetwornik aparatu wzmacnia światło.
  Ilość światła wpadająca przez obiektyw do aparatu zależy od przysłonyczasu otwarcia migawki. Światło docierające do przetwornika jest wzmacniane, aby stworzyć dobrze naświetlone zdjęcie. Czułość ISO reprezentuje poziom tego wzmocnienia w postaci liczbowej. Na przykład czułość ISO200 jest dwukrotnie większa niż ISO100. Oznacza to, że ustawienie ISO200 pozwala na fotografowanie z taką samą jasnością jak ISO100 przy o połowę mniejszej ilości światła.
  W większości trybów fotografowania czułość ISO ustalana jest automatycznie przez aparat w zależności od warunków oświetlenia. W trybach P/A/S/M czułość ISO można jednak ustawiać ręcznie, w zależności od potrzeb.
  Wraz ze wzrostem czułości można stosować krótsze czasy otwarcia migawki nawet przy słabym oświetleniu, redukując w ten sposób nieostrość obrazu spowodowaną drganiami aparatu przy długim naświetlaniu lub poruszaniem się obiektu podczas fotografowania sportu. Ponieważ jednak światło jest wzmacniane elektrycznie, fotografowanie z wysoką czułością ISO powoduje zwykle więcej szumów (tzw. ziarno) lub utratę ostrości zdjęcia.

  Zdjęcia

  [1] ISO: 3200 [2] ISO: 800

  Powyższe nocne zdjęcia zostały wykonane z ręki, przy ustawieniu ISO3200 dla zdjęcia [1] i ISO800 dla zdjęcia [2].
  Dzięki ustawieniu wysokiej czułości udało się uniknąć nieostrego obrazu, ale na zdjęciu po lewej stronie na budynku wyraźnie widać „ziarno”.