Wiedza podstawowa → Przysłona (wartość F) i tryb A

  Przysłona (wartość F) i tryb A

  Przysłona to element, który reguluje ilość światła przechodzącego przez obiektyw. Jak widać na poniższych zdjęciach, znajduje się ona wewnątrz obiektywu i reguluje ilość wpadającego światła poprzez zmianę wielkości otworu.

  Obrazy

  F1.8 F16

  Ilość światła wpadającego do aparatu, na którą wpływa wielkość otworu przysłony, jest wyrażana liczbowo jako wartość F. Wartość F przybiera stałe, standardowe wartości, na przykład F2, F2.8, F4, F5.6 czy F8. Im większa wartość F, tym bardziej przymknięta jest przysłona i tym mniej światła przechodzi przez obiektyw. Im mniejsza wartość F, tym przysłona jest szerzej otwarta i tym więcej światła przepuszcza obiektyw. Jeśli na przykład zmniejszymy wartość F z 8 do 5.6, ilość światła podwoi się. W takiej sytuacji, nawet jeśli czas otwarcia migawki będzie dwukrotnie krótszy, do aparatu dostanie się taka sama ilość światła, o ile zmianie nie ulegną pozostałe warunki.

  Przysłona ma również wpływ na zakres głębi ostrości lub poziom rozmycia na zdjęciu.
  Poniżej widzimy, jak zmienia się poziom rozmycia w zależności od przysłony. Widać, że im mniejsza wartość F, tym bardziej rozmyte są pierwszy plan i tło.

  Przysłona
  Zdjęcia
  Rozmycie tła

  Im mniejsza wartość F, tym więcej światła wpada do aparatu i tym bardziej widoczne jest rozmycie. Każdy obiektyw ma minimalną wartość F, nazywaną maksymalnym otworem przysłony. Aby sprawdzić maksymalny otwór przysłony obiektywu, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi lub odszukać odpowiednią wartość nadrukowaną na obiektywie (jak na poniższej ilustracji).
  Obiektywy o niskich wartościach F nazywa się często jasnymi.

  Obiektyw

  Tryb A (tryb preselekcji przysłony)

  Tryb A (tryb preselekcji przysłony) pozwala na dowolne ustawienie wartości F. W tym trybie aparat automatycznie dobiera czas otwarcia migawki i czułość ISO tak, aby zdjęcie było dobrze naświetlone.
  Ten tryb dobrze się sprawdza, kiedy chcemy uzyskać rozmycie pierwszego planu i tła, a ostrość utrzymać tylko na głównym temacie zdjęcia — albo gdy chcemy, aby ostre było wszystko, od pierwszego planu po tło.

  Zdjęcia

  Zdjęcie wykonane z przysłoną F1.4 w celu uzyskania rozmycia tła Zdjęcie z przysłoną F11 w celu uzyskania ostrości od pierwszego planu po tło

  Im większa wartość F, tym mniejszy otwór, przez który światło wpada do aparatu. Jeśli zwiększamy wartość F, wydłuża się czas otwarcia migawki, co może sprawić, że zdjęcie będzie niewyraźne z powodu drgań aparatu. W takim przypadku spróbujmy powtórzyć ujęcie po zmniejszeniu wartość F.