Wiedza podstawowa → Czynniki rozmycia tła

  Czynniki rozmycia tła

  Swoboda odwzorowywania nieostrości to jedna z możliwości zapewnianych tylko aparaty cyfrowe z wymiennymi obiektywami i dużymi przetwornikami obrazu. Dzięki rozmyciu tła i planu przed głównym motywem fotografowany obiekt wygląda bardziej efektownie.

  Rozmycie można kontrolować za pomocą czterech czynników: przysłony (wartość F), ogniskowej, odległości od fotografowanego obiektu oraz odległości między obiektem a tłem. Wykorzystując te czynniki, możemy uzyskać żądane rozmycie tła.

  1. Wartość F: im mniejsza, tym większe rozmycie.
  2. Ogniskowa: im większa, tym większe rozmycie.
  3. Odległość od fotografowanego obiektu: im mniejsza, tym większe rozmycie.
  4. Odległość od tła: im większa, tym większe rozmycie.

  1. Przysłona (wartość F)

  Miarą wielkości przysłony jest wartość F. Im mniejsza wartość F, tym większe rozmycie na zdjęciu. Im większa wartość F — tym rozmycie mniejsze.

  Zdjęcia

  Wartość F: 2.8 Wartość F: 16

  Oba zdjęcia zostały wykonane z tego samego miejsca, zmieniło się jedynie ustawienie wartości F. Przy F2.8 ostry jest tylko czerwony koralik, a pierwszy plan i tło są rozmyte. Przy F16 ostrość również ustawiona została na czerwony koralik, ale ostre są także koraliki przed nim i za nim; nie widać rozmycia.

  2. Ogniskowa

  Na poziom rozmycia wpływa także Ogniskowa. Im jest większa, tym większe rozmycie; im mniejsza, tym rozmycie mniejsze. W przypadku obiektywu o zmiennej ogniskowej poziom rozmycia możemy zwiększyć, zwiększając ogniskową (ustawiając ją bliżej wartości właściwych dla teleobiektywu).

  Zdjęcia

  Ogniskowa: 35 mm Ogniskowa: 250 mm

  Oba powyższe zdjęcia zostały zrobione tym samym obiektywem, przy ustawieniu ogniskowej odpowiednio na 35 mm (szeroki kąt) i 250 mm (teleobiektyw). Fotograf przemieścił aparat tak, aby kwiaty na pierwszym planie na obu zdjęciach miały podobną wielkość. Jak widać na tym przykładzie, jeśli mamy możliwość zmiany pozycji, możemy uzyskać rozmycie tła, oddalając się od fotografowanego obiektu i robiąc zdjęcie przy większej ogniskowej.

  3. Odległość od fotografowanego obiektu

  Poziom rozmycia zależy od ustawień aparatu, takich jak przysłonaogniskowa, ale także od odległości między aparatem a fotografowanym obiektem. Rozmycie tła zwiększa się wraz z przybliżaniem aparatu do obiektu. Istnieje jednak pewna granica, której nie możemy przekroczyć. Poniżej widzimy zdjęcia, które wykonano, zmieniając wyłącznie odległość między aparatem a obiektem. Zdjęcie [1] zrobiono z odległości 150 cm. Widać wyraźnie, że na zdjęciu [2], zrobionym z odległości 50 cm, rozmyta jest znacznie większa część obrazu.

  Zdjęcia

  [1] Zdjęcie z odległości 150 cm [2] Zdjęcie z odległości 50 cm

  4. Odległość między obiektem a tłem

  Poziom rozmycia zależy nie tylko od odległości między aparatem a fotografowanym obiektem, ale także od odległości między obiektem a tłem. Im dalej za obiektem znajduje się tło, tym mocniej jest rozmyte. Na poniższych zdjęciach obiektyw po prawej stronie został przesunięty dalej od pierwszego planu, aby można było porównać poziom rozmycia.

  Zdjęcia

  Oba obiektywy leżą w tej samej odległości od aparatu. Obiektyw po prawej został przesunięty około 15 cm do tyłu. Obiektyw po prawej został przesunięty około 30 cm do tyłu.

  Ostrość ustawiona jest na obiektyw po lewej. Widać, że im większa odległość między punktem ustawienia ostrości (fotografowanym obiektem) a tłem, tym bardziej rozmyte jest tło. Jeśli mamy możliwość zmiany położenia obiektów stanowiących tło (na przykład podczas fotografowania małych przedmiotów na stole), możemy dostosować poziom rozmycia przesuwając, względem siebie główny motyw zdjęcia i obiekty tła.

  O poziomie rozmycia decydują więc cztery czynniki — jednak aby osiągnąć odpowiedni efekt, nie trzeba wykorzystywać wszystkich naraz. Aby uzyskać żądany poziom rozmycia, należy dostosować każdy z tych czynników do warunków fotografowania.