Wiedza podstawowa → Minimalna odległość od obiektu

  Minimalna odległość od obiektu

  Każdy obiektyw może fotografować obiekty z określonej minimalnej odległości. Odległość tę nazywa się zwykle „minimalną odległością od obiektu”. Jeśli zbliżymy się do fotografowanego obiektu na mniejszą odległość, nie zdołamy ustawić na niego ostrości.

  Ta minimalna odległość zależy od konkretnego obiektywu; w przypadku obiektywów z zoomem może się ona zmieniać w zależności od ustawionej aktualnie ogniskowej. Minimalną odległość od obiektu można sprawdzić w danych technicznych obiektywu lub na samym obiektywie, jak pokazano na ilustracji poniżej.

  Obiektyw SELP1650

  Odległość podana jest z przodu obiektywu, zarówno w metrach (m) i stopach (ft). Minimalna odległość od obiektu dla pokazanego powyżej obiektywu SELP1650 wynosi od 0,25 m (25 cm) do 0,30 m (30 cm), w zależności od ustawionej ogniskowej. Jeśli zbliżymy się do fotografowanego obiektu na mniejszą odległość, nie zdołamy ustawić na niego ostrości i niemożliwe będzie wyzwolenie migawki.

  Jeżeli zależy nam na zrobieniu zdjęcia danego obiektu z możliwie najmniejszej odległości (na przykład w celu uzyskania zbliżenia kwiatów), powinniśmy najpierw podejść bardzo blisko, a następnie powoli odsuwać się aż do momentu, w którym uda się ustawić ostrość.