Identyfikator artykułu : 00261414 / Ostatnia modyfikacja : 25.11.2021

Jak sparować pilot Bluetooth z telewizorem?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Jeśli nie możesz sparować lub uaktywnić oryginalnego pilota Bluetooth Sony, spróbuj zresetować ustawienia Bluetooth i włączyć parowanie Bluetooth. 

    Aby sparować pilot Bluetooth z telewizorem

    • Kliknij Home → (główne menu) Ustawienia  Ustawienia ogólne → Pilot i akcesoria.
    • Aby wykonać parowanie, wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.