Identyfikator artykułu : 00261007 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2022Drukowanie

Po wybraniu materiału w aplikacji Amazon Prime Video słychać dźwięk, ale zatrzymuje się obraz

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Obraz może się zatrzymywać, gdy z aplikacji Amazon Prime Video przełączysz się do innej aplikacji, po czym szybko wrócisz do Amazon Prime Video. W takim należy nacisnąć przycisk BACK na pilocie od telewizora, po czym ponownie uruchomić aplikację Amazon Prime.

    UWAGI:

    • Mimo że wykonanie powyższych czynności rozwiązuje problem, w przypadku ponownego zaistnienia takich samych warunków obraz znów może się zatrzymać.
    • Problem ten zostanie rozwiązany w przyszłej aktualizacji aplikacji Amazon Prime Video.