Identyfikator artykułu : 00265931 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Jak zmienić wysokość i ustawienie podstawy stołowej telewizora Google TV (modele Google TV™ z 2021 r.)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Wykonaj czynności właściwe dla modelu posiadanego telewizora.

  Przed rozpoczęciem

  • Do wykonania tej operacji potrzebne są co najmniej 3 osoby.
  • Przed rozpoczęciem należy przygotować Instrukcję szybkiego uruchamiania dostarczoną z telewizorem.

  Wybierz serię telewizora:

  Serie A80J - A83J - A84J, XRM-A80J, Serie X90J - X91J - X92J - X93J - X94J (50–75, 100), X85J - X86J - X89J, X79J - X80J - X81J - X82J

  Serie Z9J, A90J, X95J

   [Modele z podstawą „Edge”]: serie X90J - X91J - X92J - X93J - X94J (50-75, 100), X85J - X86J - X89J