Identyfikator artykułu : 00256595 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Nie można sparować słuchawek WI-1000XM2 z urządzeniami Bluetooth

    Te słuchawki nie są wodoodporne, należy zatem unikać ich narażania na kontakt z wodą lub wilgocią, jak również pozostawiania na nich wody lub wilgoci. Grozi to niewłaściwym działaniem, w tym problemami z parowaniem Bluetooth itp.

    Jeśli słuchawki są mokre od potu lub wilgoci, należy je dokładnie wysuszyć miękką, suchą ściereczką, pozwolić im wyschnąć w temperaturze pokojowej i ponowić próbę parowania. Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie można wykonać parowania Bluetooth, należy zapoznać się poradnikiem Rozwiązywanie problemów ze słuchawkami.